Обґрунтування щодо необхідності прийняття

внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку, що сплачуються оператору зовнішніх інженерних мереж Комунальному підприємству по експлуатації теплового господарства КП «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради

На виконання Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22 червня 2017 р. No2119-VIII,  КП «Тепловик» розрахував розмір внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку теплової енергії по окремим житловим будівлям м. Старокостянтинів. Зокрема відповідним рішенням затверджуються внески за обслуговування вузлів комерційного обліку теплової енергії по окремим житловим будівлям, внески розраховані відповідно до «Методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та /або гарячого водопостачання» затвердженої Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05. 06.2018р. No129.

Розмір внесків за обслуговування вузла(ів) комерційного обліку визначається окремо для кожної будівлі, виходячи з планованих витрат КП «Тепловик» на обслуговування відповідного(них) вузла(ів) комерційного обліку (їх складових частин), зокрема витрат на огляд, опломбування/роз пломбування, періодичну повірку (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж), ремонт засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла обліку, забезпечення дистанційного передання результатів вимірювання (за наявності), ремонт та заміну допоміжних засобів вузла обліку, а за згодою власника (співвласників) будівлі також охорона або страхування вузла обліку.

Розмір внесків за обслуговування вузла(ів) комерційного обліку визначаються з розрахунку на один рік, для складової витрат на періодичну повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки ділиться на строк міжповірочного інтервалу відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13 жовтня 2016 року № 1747 «Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2016 року за № 1417/29547.

Витрати, пов’язані із встановленням, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку, визначаються з урахування комплексу робіт і послуг, що здійснюються КП «Тепловик» відповідно до Законів України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Перелік зазначених робіт і послуг, а також їх періодичність (окрім періодичної повірки засобів вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку) визначає КП «Тепловик».

Розрахунковим періодом для оплати внесків є квартал.

Нарахування та сплата внесків здійснюється за кожний календарний квартал.

Внески за обслуговування вузлів комерційного обліку підлягають коригуванню у разі зміни обсягу окремих витрат, пов’язаних із обслуговуванням вузлів комерційного обліку, з причин, які не залежать від оператора зовнішніх інженерних мереж КП «Тепловик» , зокрема збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, а також з урахуванням визначених показників інфляції.

Внески за обслуговування вузлів комерційного обліку, які встановлені для відповідного будинку з розрахунку на один рік, коригуються щороку.

Пропозиції та зауваження для подальшого прийняття рішення просимо надсилати до 02.05. 2019 р. на адресу КП «Тепловик»: м. Старокостянтинів, вул. Ессенська , буд. 2, корпус 4 або виконавчого комітету міської ради м. Старокостянтинів, вул. Острозького, 41.

Директор КП «Тепловик»                                                                   Душенко О.С.

Обґрунтування щодо необхідності прийняття

внесків за заміну вузлів комерційного обліку, що сплачуються оператору зовнішніх інженерних мереж Комунальному підприємству по експлуатації теплового господарства КП «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради

На виконання Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22 червня 2017 р. No2119-VIII,  КП «Тепловик» розрахував розмір внесків за заміну вузлів комерційного обліку теплової енергії по окремим житловим будівлям м. Старокостянтинів. Зокрема відповідним рішенням затверджуються внески за заміну вузлів комерційного обліку теплової енергії по окремим житловим будівлям, внески розраховані відповідно до «Методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та /або гарячого водопостачання» затвердженої Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05. 06.2018р. No129.

Розмір внесків за заміну вузла(ів) комерційного обліку визначається окремо для кожної будівлі, виходячи з планованих витрат КП «Тепловик» на заміну відповідного(них) вузла(ів) комерційного обліку (їх складових частин), зокрема витрат, пов’язаних із формуванням і підтриманням у наявності обмінного фонду вузлів комерційного обліку.

Розмір внесків за заміну вузла(ів) комерційного обліку розстрочується на п’ять років або на інший строк за згодою сторін.

Витрати, пов’язані із встановленням, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку, визначаються з урахування комплексу робіт і послуг, що здійснюються КП «Тепловик» відповідно до Законів України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Перелік зазначених робіт і послуг, а також їх періодичність (окрім періодичної повірки засобів вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку) визначає КП «Тепловик».

Розрахунковим періодом для оплати внесків є квартал.

Нарахування та сплата внесків здійснюється за кожний календарний квартал.

Внески за заміну  вузлів комерційного обліку підлягають коригуванню у разі зміни обсягу окремих витрат, пов’язаних із заміною вузлів комерційного обліку, з причин, які не залежать від оператора зовнішніх інженерних мереж КП «Тепловик» , зокрема збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, а також з урахуванням визначених показників інфляції.

Внески за заміну вузлів комерційного обліку, які встановлені для відповідного будинку з розрахунку на один рік, коригуються щороку.

Пропозиції та зауваження для подальшого прийняття рішення просимо надсилати до 02.05. 2019 р. на адресу КП «Тепловик»: м. Старокостянтинів, вул. Ессенська , буд. 2, корпус 4 або виконавчого комітету міської ради м. Старокостянтинів, вул. Острозького, 41.

Директор КП «Тепловик»                                                                   Душенко О.С.

Обґрунтування щодо необхідності прийняття внесків за встановлення вузлів комерційного обліку, що сплачуються оператору зовнішніх інженерних мереж Комунальному підприємству по експлуатації теплового господарства КП «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради

На виконання Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22 червня 2017 р. No2119-VIII,  КП «Тепловик» розрахував розмір внесків за встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії по окремим житловим будівлям м. Старокостянтинів. Зокрема відповідним рішенням затверджуються внески за встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії по окремим житловим будівлям, внески розраховані відповідно до «Методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та /або гарячого водопостачання» затвердженої Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05. 06.2018р. No129.

Внески на сплату за встановлення вузлів комерційного обліку розраховані для кожної будівлі окремо терміном на п’ять років, та розподілені відповідно до кількості приміщень, які є самостійними об’єктами нерухомого майна. Перелік житлових будівель де планується встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії:  вул. Попова, 9/58; Попова, 9/59; Попова, 9/60.

Згідно Постанови КМУ від 06.06.2017 р. No444 «Про затвердження Порядку інформування оператором зовнішніх інженерних мереж власників (співвласників) будівлі про намір встановлення вузла комерційного обліку», Комунальним підприємством по експлуатації теплового господарства КП «Тепловик» 22.12.2018 р. було проінформовано власників/співвласників житлових будівель, де планується встановлення, про намір встановлення вузла комерційного обліку теплової енергії. На цей час зауважень та пропозицій від власників (співвласників) житлових будівель, щодо умов погодити умови відмінні від запропонованих не надходило.

Пропозиції та зауваження для подальшого прийняття рішення просимо надсилати до 02.05. 2019 р. на адресу КП «Тепловик»: м. Старокостянтинів, вул. Ессенська , буд. 2, корпус 4 або виконавчого комітету міської ради м. Старокостянтинів, вул. Острозького, 41.

Директор КП «Тепловик»                                                                   Душенко О.С.

Підприємство «Тепловик» має навчений кваліфікований персонал та матеріально-технічну базу, що дозволило отримати ліцензію на будівництво та виконувати будівельні роботи згідно встановленого переліку на потреби не тільки підприємства, а і сторонніх організацій.

Як ми писали раніше, в статті «Про плани Тепловик на майбутнє» ліцензія нам потрібна, щоб самостійно виконувати роботи і не віддавати заробіток стороннім організаціям. Це дозволить зайняти працівників роботою та своєчасно виплачувати заробітну плату, що особливо актуально в між опалювальний сезон.

КП Тепловик розвивається, удосконалюється, виконує перебудову обладнання, як і наша держава, змінює пріоритети,  працює для того, щоб мешканці міста пишалися, що живуть в гарному місті з якісними житлово-комунальними послугами, а працівники підприємства трудилися в прекрасному підприємстві з достойною оплатою праці.

З повагою,
директор КП «Тепловик»
Олександр Душенко

Читати далі →

Для того, щоб реалізувати плани КП  «Тепловик», про які ми писали в статті від 18 березня, адміністрація підприємства звернулася по допомогу в першу чергу до міського голови Миколи Степановича Мельничука і зустріла підтримку, розуміння і 100% готовність допомогти.

Так, міський голова  звернувся до народного депутата України Віктора Васильовича Бондаря з обґрунтованим переконливим проханням посприяти у виділенні коштів на реконструкцію теплових мереж в місті з державного бюджету в сумі 28 190,815 тис. грн. За допомогою депутата Старокостянтинівської міської ради Мініх Ірини Миколаївни лист від міського голови максимально швидко був переданий до Бондаря Віктора Васильовича. Приємно, що Віктор Васильович з розумінням віднісся до прохання Миколи Степановича і обіцяв докласти всіх зусиль для допомоги у виділенні коштів.

Тільки спільними зусиллями Мельничука Миколи Степановича, міської ради, адміністрації підприємства, кожного робітника підприємства, депутатів місцевого рівня і народного депутата Бондаря Віктора Васильовича ми зможемо покращити технічне становище КП «Тепловик», що неодмінно приведе до зменшення збитків підприємства.

Дякую всім за розуміння і підтримку.

З повагою,
директор КП «Тепловик»
Олександр Душенко

На виконання завдання міського голови Мельничука М.С. спеціалісти КП «Тепловик» проаналізували стан котелень і знайшли шляхи зменшення собівартості послуг.

Котельні міста потребують оновлення та заміни обладнання.

На трьох котельних, а саме, які знаходяться за адресами: вул. Миру, 44/3, Варчука, 18 та Героїв Крут, 5/1, залишилися фізично зношені та морально застарілі котли НИИСТУ-5, НР-18 та Тула-1 в кількості 20 шт. (наведено в таблиці).

Читати далі →