Договір оферти

Договір

про надання послуг користування сервісами сайту

  1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради (далі – Виконавець) публікує цей Публічний договір приєднання (надалі – Договір та/або Оферта ) про надання послуг на Інтернет – ресурсі Виконавця.

1.2. Відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України (ЦК України) цей Договір є офертою та публічним договором та, у випадку прийняття (акцепту) викладених нижче умов, будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, фізична особа – підприємець (далі – Користувач) зобов’язується виконувати умови цього Договору.

1.3. У цій Оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:

Оферта – публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, фізичній особі – підприємцю укласти з ним Публічний договір про надання послуг на умовах, що містяться у цьому Договорі.

Сайт – Інтернет – ресурс, який знаходиться за адресою в мережі Інтернет https://www.cabinet.teplovik.org, який призначений для інформування споживачів комунальних послуг. Власником сайту є Виконавець. Інформація про Користувача на сайті доступна лише Користувачу.

Акцепт – повне прийняття Користувачем умов Договору шляхом користування Сайтом, що свідчить про прийняття (акцепт) Користувачем цієї оферти. Будь-яке користування Сайтом (перехід на будь-яку сторінку Сайту, користування будь-яким функціоналом чи інформаційним сервісом на Сайті) означає, що Користувач ознайомлений з цим Договором, розуміє і приймає його умови. Починаючи з моменту користування будь-яким Сервісом сайту, Користувач вважається таким, що прийняв умови цього Договору в повному об’ємі, без будь-яких обмовок та виключень. У випадку незгоди Користувача з будь-якими із положень цього Договору, Користувач не має права користуватися Сайтом та/або Сервісами Сайту.

Виконавець – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради, юридична адреса: вул.Ессенська 2 блок 4 місто Старокостянтинів Хмельницької області 31100

Користувач – будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, фізична особа – підприємець, що прийняла умови цього Договору та користується послугами Сайту Виконавця;

Послуги/Сервіси сайту – безкоштовні сервіси, що надаються Виконавцем за допомогою Сайту, а також будь-які інші послуги, що надаються Виконавцем за допомогою Сервісів сайту.

Обліковий запис/акаунт – відомості, необхідні для ідентифікації користувача при підключенні до Сайту, інформацію для авторизації користувача в системі, за допомогою якого він може користуватися Сервісами Сайту (кабінет споживача, кабінет юридичної особи та ін.)

Користувач отримує доступ до акаунта Користувача ввівши на Сайті логін/пароль, які зазначені Користувачем при Реєстрації або внаслідок зміни в подальшому.

Реєстрація – процедура, протягом якої Користувач шляхом заповнення відповідних форм Сайту надає необхідну інформацію для користування Сервісами сайту. Реєстрація вважається завершеною лише у випадку успішного проходження всіх її етапів згідно з опублікованими на Сайті інструкціями та шляхом створення індивідуального облікового запису (акаунт Користувача).

1.4. Представники та працівники Виконавця безпосередньо не мають доступу до персональних даних Користувача, оскільки сайт їх обробляє автоматично.

1.5. Персональні дані Користувача на цьому сайті, обробляються автоматично з метою доступу до широкого спектру Сервісів сайту, включаючи перегляд Користувачем інформації про заборгованість і нарахування за комунальні послуги.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов’язується надати Користувачу послуги щодо користування Сервісами Сайту на умовах цього Договору (далі – Послуги), відповідно до функціональних можливостей особистого кабінету Користувача.

2.2. Користувач самостійно обирає Сервіси сайту, якими він бажає користуватися, з наявного на сайті переліку.

2.3. Якість послуг, що надаються за цим Договором повинна відповідати вимогам, що зазвичай ставляться до такого виду послуг.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов’язки Користувача:

3.1.1. дотримуватись Правил користування Сервісами Сайту;

3.1.2. зберігати логін/пароль в таємниці та не розголошувати його третім особам;

3.1.3. негайно, але не пізніше 24-годин повідомити Виконавця про факт компрометації логіна/пароля;

3.2. Користувач має право:

3.2.1. самостійно визначати перелік Сервісів сайту, якими він бажає користуватися;

3.2.2. отримати доступ до користування Сервісами на умовах, встановлених цим Договором;

3.2.3. на одностороннє розірвання цього Договору в будь-який момент;

3.3. Користувач не має права:

3.3.1. надавати будь-яку інформацію, отриману в результаті користування Сервісами сайту, третім особам;

3.4. Виконавець зобов’язаний:

3.4.1. якісно та своєчасно надавати послуги відповідно до умов цього Договору;

3.4.2. забезпечити конфіденційність даних Користувачів та дотримання законодавства України про захист персональних даних;

3.5. Виконавець має право:

3.5.1. залучати до надання послуг третіх осіб (кваліфікованих спеціалістів чи спеціалізовані організації) без погодження Користувача;

3.5.2. зупинити надання послуг за цим Договором Користувачу у випадку:

– порушення ним Правил користування сервісами сайту;

– порушення Користувачем п.п. 3.3.1 цього Договору;

3.5.3. змінювати без письмового повідомлення Користувача умови цього Договору та/або Правила користування Сервісами сайту, шляхом їх розміщення на Сайті.

3.5.4. змінювати, оновлювати й удосконалювати Сайт, програмне забезпечення та Сервіси сайту, додавати або видаляти певні функціональні можливості чи функції Сервісів сайту, проводити коротко часові технічні роботи у період яких сайт не буде працювати;

3.5.5. у будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження даних, які він вказав при реєстрації, і попросити у зв’язку з цим підтверджуючі документи (зокрема – копії/завірені копії документів, що посвідчують особу/ реєстрацію юридичної особи), ненадання яких може бути прирівняне до надання недостовірної інформації. Якщо дані Користувача, вказані в наданих ним документах, не відповідають даним, вказаним при реєстрації, а також у випадку, якщо дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Виконавець має право відмовити Користувачу в доступі до користування Сайтами з попереднім сповіщенням Користувача або без нього.

  1. ТЕРМІН НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Користування безкоштовними Сервісами сайту розпочинається з дати акцепту (прийняття) Користувачем цього Договору (оферти) та є безстроковим.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Виконавець не несе відповідальності за втрачені вигоду, доходи чи дані, фінансові збитки або непрямі, фактичні, побічні чи штрафні збитки.

5.2. У жодному випадку Виконавець не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які неможливо було обґрунтовано передбачити.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за будь-які затримки, збої, невірну або несвоєчасну доставку, видалення або незбереження будь-якої персональної інформації

  1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1. Здійснивши Реєстрацію Користувач приймає умови Договору та засвідчує цілковите розуміння його тексту, в т.ч. підстави виникнення, зміст, строки та умови виконання визначених ним зобов’язань, та відсутність будь-яких заперечень чи зауважень щодо нього.

6.2. Цей Договір може бути змінений Виконавцем без будь-якого спеціального сповіщення. Нова редакція Договору вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною у цьому абзаці Договору адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору. Діюча редакція Договору завжди знаходиться на сторінці за адресою https://www.teplovik.org/?page_id=1179

У випадку, якщо Виконавцем були внесені будь-які зміни в цей Договір, з якими Користувач не згоден, він зобов’язаний припинити користування сервісами Сайту. Факт не припинення користуванням Сайтом вважається підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Договору.

6.3. Здійснивши Реєстрацію Користувач засвідчує свою згоду: а) на обробку та передачу своїх персональних даних з метою належного виконання умов Договору; б) отримання Користувачем на його мобільний телефон від Виконавця СМС-повідомлень, дзвінків, електронних листів, тощо виключно з метою надання послуг.

6.4. Здійснивши Реєстрацію Користувач засвідчує факт його ознайомлення та згоди щодо: переліку, умов та порядку надання послуг.

6.5. Сторони визначають як конфіденційну і зобов’язуються не розголошувати наступну інформацію: пароль Користувача для доступу до акаунта Користувача, персональні дані Користувача.

6.6. Прийнявши умови цього Договору Сторони засвідчують розуміння усіх негативних наслідків

розголошення зазначеної інформації.

6.7. Усі спори, пов’язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками сторін. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.

  1. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ВИКОНАВЕЦЬ

Комунальне підприємство по експлуатації

теплового господарства «Тепловик»

Старокостянтинівської міської ради.

м. Старокостянтинів

вул. Ессенська, 2 блок 4

Ощадбанк №2888

м.Старокостянтинів

р/р UA173157840000026005319411457

МФО 315784    код 14151464
Хмельницького облуправління ВАТ «Ощадбанк»