Переглянути: Звіт про виконання фін плану 1кв 2022

Пояснювальна записка до «Звіту про виконання фінансового плану

Комунального підприємства по експлуатації теплового господарства

«Тепловик» Старокостянтинівської міської  ради»

за 1 квартал 2022  року.

 

Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства «Тепловик» забезпечує теплом багатоповерхові будинки, бюджетні та госпрозрахункові установи загальною площею 397,7 тис.м2.

Приєднане теплове навантаження складає 31,8 Гкал/год., з них

на опалення та ГВП

населення   – 25,4 Гкал/год.

бюджетних установ – 5,6  Гкал/год.

інших – 0,8 Гкал/год.

Встановлена  потужність об’єктів теплопостачання підприємства становить:

Qкотлів = 63,8 Гкал/год.

Довжина теплових мереж в двохтрубному вимірі становить 20,7 км.

Підприємство має  матеріальну-технічну базу , всі дозвільні документи та ліцензії для здійснення діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

Генеруючі джерела  теплової енергії КП «Тепловик» знаходяться на 17-ти тепло генеруючих об’єктах, які на 100% обладнані приладами обліку відпущеної теплової енергії.

Вищевказані котельні забезпечують теплопостачання (опалення та ГВП) об’єктів житлового комплексу, соціально-культурної сфери та побутових підприємств.

 

Порівняння   планових та фактичних показників відпуску теплової енергії споживачам         КП «Тепловик » за 1 квартал 2022 р.

 

№ п/п Найменування Од. виміру План

1 кв.2022р.

Факт

1 кв.2022р.

Відсоток виконання
1 Відпущено теплової енергії, всього, в т.ч.: тис. Гкал. 21 19,2 91
1.1 населенню тис. Гкал. 17,2 15,1 87
1.2 бюджетним установам тис. Гкал. 3,5 3,8 108
1.3 іншим споживачам тис. Гкал. 0,3 0,3 100

 

На 1 кв. 2022 р. підприємством заплановано   відпустити споживачам 21 тис.  Гкал теплової енергії, а фактично відпущено 19,2 тис. Гкал, виконання становить 91%. Зменшення планового відпуску теплової енергії відбулось за рахунок  того,  що  в січні –березні 2022р. температура була значно тепліша ніж попередньо планувалось.

 

    Показники чистого доходу підприємства, запланованого на 1 квартал 2022 року у порівнянні з   фактичними  показниками  доходної частини фінансового плану  1 кварталу

2022 року.

 

На  1 кв. 2022 р.  підприємством  запланованно  отримати чистий  дохід  від надання послуг теплопостачання та послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води в розмірі 51890 тис.грн. (планові показники наведені в таблиці) .                    Фактичний  чистий  дохід  підприємства  менший  на 20 %  відсотків  від планового доходу.

Зменшення доходу від реалізації послуг теплопостачання в 1 кварталі 2022 року в порівнянні з плановим, зумовлено тим, що температура наружного повітря було вищою  ніж планувалося.

 

 

Порівняння планових показників доходу з фактичними  за  1 квартал 2022р.

код рядка  

Найменування показника

Од. виміру  план факт виконання у відсотках
         
  Чистий дохід всього, зокрема: тис.грн. 51890 40325 80
1000   чистий дохід від реалізації продукції  

 (товарів, робіт, послуг), в т.ч.

тис.грн 39169  

38292

 

97

 

    Інші операційні доходи, інші доходи в т.ч. тис.грн 668 33 5
1130 субвенції з державного  та місцевого бюджету(на погашення різниці в тарифах) тис.грн      
  інші доходи   12053 2000 17
           

 

Планувалось отримати доходи від реалізації теплової енергії 51890 тис. грн., а в результаті фактично отримали 40325 тис.грн..

 

Планові  витрати   по підприємству 1 кв. 2022 р становлять 52801 тис.грн., в тому числі планова собівартість реалізованої продукції з адміністративними витратами та витратами на збут становить 51995 тис.грн., фактичні витрати становлять  37510 тис.грн., що менше планових на 12469 тис.грн.. (порівняння планових та фактичних витрат наведені в таблиці).

 

Порівняння планових витрат підприємства та фактичних витратами за 1 кв. 2022 рік.

 

код

рядка

 

Найменування показника

Од. виміру  план факт виконання у відсотках
1010 Собівартість реалізованої продукції тис.грн 49309 37510 76
1030 Адміністративні витрати тис.грн 1678 2462 146
1060 Витрати на збут тис.грн 1008 360 36
1080 Інші операційні витрати тис.грн 490   0
1180 Витрати з податку на прибуток тис.грн      
  ВСЬОГО операційні витрати тис.грн 52801 40332 76

 

 

Зменшення собівартості реалізованої продукції  зумовлено зменшенням кількості використання енергоносіїв при виробництві теплової енергії для опалення будівель,  в зв’язку з вищою температурою повітря в зимовий період ніж планувалось.

 

 

                      Фінансовий результат діяльності підприємства

код

рядка

 

Найменування показника

  план факт
1170 Фінансовий результат до оподаткування   -910 -16

 

 

Причини  отриманих  збитків від основної діяльності

 

Основною причиною збитків є  застосування встановлених тарифів для населення, які незмінні з 2018 року, постійне зростання цін на матеріали, які   забезпечують виробничі процеси, ріст цін на електроенергію, водопостачання та водовідведення, зростання витрат на виплату заробітної плати працівникам.

Також високий відсоток зношуваності виробничого обладнання та мереж, які потребують негайного ремонту.

Підприємству необхідна фінансова допомога органів місцевого самоврядування для вирішення вище наведених розрахунків.

Не зважаючи на важкий фінансовий стан,  підприємство надавало послуги теплопостачання своєчасно і безперебійно. Підтримувало тепло генеруюче обладнання в належному робочому стані при обмеженому фінансуванні.

Підприємство продовжує проводити   модернізацію,  впровадження енергозберігаючих технологій.

Так, за I квартал 2022 рік підприємством «Тепловик» за власні кошти  від господарської виконано закупівлю матеріалів та проведено роботи з встановленням наступного обладнання, що надає можливість забезпечити об’ємами робіт працівників в між опалювальний період та надалі покращувати якість надання послуг споживачам.

 

Найменування обладнання Вартість без ПДВ(грн.)
Встановлення циркуляційного відцентрового насоса СР220А ХВО котельня по вул. Прокопюка, 4 20 781,67
Монтаж системи циркуляції ХВО на котельні по вул. Прокопюка, 4 213 098,72
Труби ТІЗ в ПЕ-оболонці діаметри: (219/315; 133/225; 76/140; 57/125) 1 203 794,77
Коліна сталеві в ПЕ-оболонці діаметри: (219/315; 133/225; 76/140; 57/125) 103 290,00
Комплекти ізоляції стиків ЕТ-3 88 478,33
Труби теплоізольовані ЄВРОПІТ-95 897 589,00
Прес-фітинги під зварювання Белтрубпласт 51 765,00
Гільзи насувні 24 192,96
Прес-муфти рівнопрохідні 20 921,12
Насоси 94 326,00
Лічильники тепла 232 221,00
Всього: 2 950 458,57

 

Виходячи із специфіки роботи неможливо передбачити всі витрати, тому що в  процесі роботи в підприємства виникають непередбачувані проблеми, які невідкладно потрібно ліквідовувати для безперебійного надання послуг теплопостачання.

 

Директор                                                                                                        Олександр ДУШЕНКО

 

 

 

Ф1. Баланс за 9 місяців 2021

Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) -за 9 місяців 2021

———

Пояснювальна записка до фінансового плану на 2022 рік (до міськради)

Пояснювальна записка до фінансового плану на 2022 рік

Фінансовий план на 2022 рік

———

Фінансові результати 2020 рік

Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2020

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) на І квартал 2020р.

Ф1. Баланс (І півріччя 2020р.)

Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) (30 червня 2020р.)

Баланс за 9місяців

Звіт про фінансові результати за 9 місяців

Пояснювальна записка до фінансового плану на 2021 рік

Фінансовий план на 2021 рік

Ф1. Баланс – за 2020рік

Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) – за 2020рік

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) – за 2020рік

Ф4. Звіт про власний капітал – за 2020рік

Ф5. Примітки до річної звітності – за 2020рік

 

Фінансові результати 1 квартал 2019 року

Баланс 1 півріччя 2019р

Баланс за 9 місяців 2019р.

Фінансові результати за 9 місяців 2019р.

Баланс – за 2019 рік

Звіт про власний капітал за 2019 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік

Фінансові результати за 2019 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 2018 рік

Звіт про власний капітал за 2018 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік

Звіт про фінансові результати за 2018 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік

Додаток до приміток до річної фінансової звітності за 2018 рік