Самовільне втручання в систему опалення передбачає відповідальність згідно із законодавством

До уваги всіх споживачів! Повідомляємо про недопустимість самовільного втручання у внутрішньобудинкову систему опалення!

КП «Тепловик» попереджає: самовільне втручання в систему опалення багатоквартирного будинку та її пошкодження передбачає відповідальність згідно із законодавством.

З метою забезпечення мешканців Старокостянтинова якісними послугами з теплопостачання, підприємство «Тепловик» оновлює обладнання, впроваджує нові технології, направлених на забезпечення надійності теплопостачання житлових будівель в умовах вичерпання значної частки ресурсу роботи основного обладнання котелень і теплових мереж.

Проте всі зусилля підприємства на проведення заходів по модернізації підприємства та поліпшенню якості теплопостачання нівелюються самовільним втручанням споживачів у внутрішньобудинкові системи опалення багатоквартирних будинків. Ці дії негативно впливають на гідравлічне регулювання будинку, що спричиняє неякісне надання послуг з центрального опалення іншим споживачам будинку.

Підприємством було виявлено непоодинокі випадки порушення внутрішньобудинкової системи опалення саме споживачами теплової енергії, зокрема, виявлено заміну сталевих труб на металопластикові із звуженим діаметром,  перенесення приладів опалення на балкони, лоджії, прокладання трубопроводів під підлогою, знищення перемичок перед приладами опалення на транзитних трубопроводах.

Для забезпечення роботи системи теплопостачання в умовах енергетичної кризи, недопущення розмерзання мереж теплопостачання,  просимо споживачів не втручатися самовільно в роботу системи централізованого опалення та будинкових лічильників,  вимагаємо забезпечити відкриття всіх запірних арматур у будівлях!

 

Внутрішньобудинкова система опалення кожного багатоквартирного будинку – складна гідравлічна конструкція, що вимагає розробки проектної документації, теплотехнічних та гідравлічних розрахунків, грамотного монтажу та відповідного налагодження. Тому втручатися в будинкові системи самовільно – категорично заборонено законодавством.

 

Звертаємось з проханням до споживачів не втручатись самовільно у внутрішньобудинкову систему опалення.

В разі наявності попередніх несанкціонованих втручань – усунути всі відхилення від проектування систем централізованого опалення в квартирах.

Власник квартири не має права самовільно змінювати систему опалення та здійснювати від’єднання від мереж централізованого опалення.

Переобладнання системи опалення призводить до розбалансування внутрішньобудинкової системи опалення, яке належить до інженерної системи будинку як цілісного майнового комплексу. Будь-яке втручання в систему шляхом зміни гідравлічного опору погіршує роботу системи загалом, чим порушуються права інших мешканців, що є недопустимим.

Ст. 41 Конституції України зазначено, що використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства.

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» теплопостачальне підприємство має право вимагати від споживачів усунення порушень в сфері житлово-комунальних послуг.

Звертаємось до споживачів самовільно не втручатись у внутрішньобудинкову систему опалення, усунути порушення проектування систем централізованого опалення в квартирах, якщо такі є.

У разі невиконання вимог законодавства  підприємство матиме право та буде змушене звернутися до суду в порядку статті 16 ЦК України за захистом своїх прав та інтересів (відновлення становища, яке існувало до порушення).

      Шановні мешканці будинків, просимо Вас для запобігання неякісного отримання послуг своєчасно звертатись до КП «Тепловик» та вказувати про можливе втручання ваших сусідів у централізовану систему опалення. Адже втручання Вашого сусіда в централізоване опалення призводить до збільшеного використання теплової енергії яку сплачує не він, а усі мешканці будинку. Чому має грітись один а сплачувати будуть усі сусіди???

 

 

Переглянути: Звіт про виконання фін плану 1кв 2022

Пояснювальна записка до «Звіту про виконання фінансового плану

Комунального підприємства по експлуатації теплового господарства

«Тепловик» Старокостянтинівської міської  ради»

за 1 квартал 2022  року.

 

Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства «Тепловик» забезпечує теплом багатоповерхові будинки, бюджетні та госпрозрахункові установи загальною площею 397,7 тис.м2.

Приєднане теплове навантаження складає 31,8 Гкал/год., з них

на опалення та ГВП

населення   – 25,4 Гкал/год.

бюджетних установ – 5,6  Гкал/год.

інших – 0,8 Гкал/год.

Встановлена  потужність об’єктів теплопостачання підприємства становить:

Qкотлів = 63,8 Гкал/год.

Довжина теплових мереж в двохтрубному вимірі становить 20,7 км.

Підприємство має  матеріальну-технічну базу , всі дозвільні документи та ліцензії для здійснення діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

Генеруючі джерела  теплової енергії КП «Тепловик» знаходяться на 17-ти тепло генеруючих об’єктах, які на 100% обладнані приладами обліку відпущеної теплової енергії.

Вищевказані котельні забезпечують теплопостачання (опалення та ГВП) об’єктів житлового комплексу, соціально-культурної сфери та побутових підприємств.

 

Порівняння   планових та фактичних показників відпуску теплової енергії споживачам         КП «Тепловик » за 1 квартал 2022 р.

 

№ п/п Найменування Од. виміру План

1 кв.2022р.

Факт

1 кв.2022р.

Відсоток виконання
1 Відпущено теплової енергії, всього, в т.ч.: тис. Гкал. 21 19,2 91
1.1 населенню тис. Гкал. 17,2 15,1 87
1.2 бюджетним установам тис. Гкал. 3,5 3,8 108
1.3 іншим споживачам тис. Гкал. 0,3 0,3 100

 

На 1 кв. 2022 р. підприємством заплановано   відпустити споживачам 21 тис.  Гкал теплової енергії, а фактично відпущено 19,2 тис. Гкал, виконання становить 91%. Зменшення планового відпуску теплової енергії відбулось за рахунок  того,  що  в січні –березні 2022р. температура була значно тепліша ніж попередньо планувалось.

 

    Показники чистого доходу підприємства, запланованого на 1 квартал 2022 року у порівнянні з   фактичними  показниками  доходної частини фінансового плану  1 кварталу

2022 року.

 

На  1 кв. 2022 р.  підприємством  запланованно  отримати чистий  дохід  від надання послуг теплопостачання та послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води в розмірі 51890 тис.грн. (планові показники наведені в таблиці) .                    Фактичний  чистий  дохід  підприємства  менший  на 20 %  відсотків  від планового доходу.

Зменшення доходу від реалізації послуг теплопостачання в 1 кварталі 2022 року в порівнянні з плановим, зумовлено тим, що температура наружного повітря було вищою  ніж планувалося.

 

 

Порівняння планових показників доходу з фактичними  за  1 квартал 2022р.

код рядка  

Найменування показника

Од. виміру  план факт виконання у відсотках
         
  Чистий дохід всього, зокрема: тис.грн. 51890 40325 80
1000   чистий дохід від реалізації продукції  

 (товарів, робіт, послуг), в т.ч.

тис.грн 39169  

38292

 

97

 

    Інші операційні доходи, інші доходи в т.ч. тис.грн 668 33 5
1130 субвенції з державного  та місцевого бюджету(на погашення різниці в тарифах) тис.грн      
  інші доходи   12053 2000 17
           

 

Планувалось отримати доходи від реалізації теплової енергії 51890 тис. грн., а в результаті фактично отримали 40325 тис.грн..

 

Планові  витрати   по підприємству 1 кв. 2022 р становлять 52801 тис.грн., в тому числі планова собівартість реалізованої продукції з адміністративними витратами та витратами на збут становить 51995 тис.грн., фактичні витрати становлять  37510 тис.грн., що менше планових на 12469 тис.грн.. (порівняння планових та фактичних витрат наведені в таблиці).

 

Порівняння планових витрат підприємства та фактичних витратами за 1 кв. 2022 рік.

 

код

рядка

 

Найменування показника

Од. виміру  план факт виконання у відсотках
1010 Собівартість реалізованої продукції тис.грн 49309 37510 76
1030 Адміністративні витрати тис.грн 1678 2462 146
1060 Витрати на збут тис.грн 1008 360 36
1080 Інші операційні витрати тис.грн 490   0
1180 Витрати з податку на прибуток тис.грн      
  ВСЬОГО операційні витрати тис.грн 52801 40332 76

 

 

Зменшення собівартості реалізованої продукції  зумовлено зменшенням кількості використання енергоносіїв при виробництві теплової енергії для опалення будівель,  в зв’язку з вищою температурою повітря в зимовий період ніж планувалось.

 

 

                      Фінансовий результат діяльності підприємства

код

рядка

 

Найменування показника

  план факт
1170 Фінансовий результат до оподаткування   -910 -16

 

 

Причини  отриманих  збитків від основної діяльності

 

Основною причиною збитків є  застосування встановлених тарифів для населення, які незмінні з 2018 року, постійне зростання цін на матеріали, які   забезпечують виробничі процеси, ріст цін на електроенергію, водопостачання та водовідведення, зростання витрат на виплату заробітної плати працівникам.

Також високий відсоток зношуваності виробничого обладнання та мереж, які потребують негайного ремонту.

Підприємству необхідна фінансова допомога органів місцевого самоврядування для вирішення вище наведених розрахунків.

Не зважаючи на важкий фінансовий стан,  підприємство надавало послуги теплопостачання своєчасно і безперебійно. Підтримувало тепло генеруюче обладнання в належному робочому стані при обмеженому фінансуванні.

Підприємство продовжує проводити   модернізацію,  впровадження енергозберігаючих технологій.

Так, за I квартал 2022 рік підприємством «Тепловик» за власні кошти  від господарської виконано закупівлю матеріалів та проведено роботи з встановленням наступного обладнання, що надає можливість забезпечити об’ємами робіт працівників в між опалювальний період та надалі покращувати якість надання послуг споживачам.

 

Найменування обладнання Вартість без ПДВ(грн.)
Встановлення циркуляційного відцентрового насоса СР220А ХВО котельня по вул. Прокопюка, 4 20 781,67
Монтаж системи циркуляції ХВО на котельні по вул. Прокопюка, 4 213 098,72
Труби ТІЗ в ПЕ-оболонці діаметри: (219/315; 133/225; 76/140; 57/125) 1 203 794,77
Коліна сталеві в ПЕ-оболонці діаметри: (219/315; 133/225; 76/140; 57/125) 103 290,00
Комплекти ізоляції стиків ЕТ-3 88 478,33
Труби теплоізольовані ЄВРОПІТ-95 897 589,00
Прес-фітинги під зварювання Белтрубпласт 51 765,00
Гільзи насувні 24 192,96
Прес-муфти рівнопрохідні 20 921,12
Насоси 94 326,00
Лічильники тепла 232 221,00
Всього: 2 950 458,57

 

Виходячи із специфіки роботи неможливо передбачити всі витрати, тому що в  процесі роботи в підприємства виникають непередбачувані проблеми, які невідкладно потрібно ліквідовувати для безперебійного надання послуг теплопостачання.

 

Директор                                                                                                        Олександр ДУШЕНКО

 

 

 

ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» забрала гроші з рахунку КП «Тепловик»  через АТ «Ощадбанк» всупереч власним обіцянкам

Шановні споживачі теплопостачання, хочемо проінформувати Вас, в яких умовах ми працюємо та через які складнощі приходиться проходити адміністрації підприємства, щоб функціонувати.

Відповідно до договору постачання природного газу, укладеного між ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» та КП «Тепловик», ми відбираємо обсяги природного газу для виробництва теплової енергії споживачам міста. З жовтня 2021 року по січень 2022 року підприємство проводило своєчасні розрахунки за спожитий природний газ у відповідності до умов договору та додаткових угод.

22 – 23 лютого 2022 р. підприємство отримало з місцевого бюджету кошти для проведення чергових розрахунків за спожитий природний газ, відповідні платіжні доручення за природний газ були відправлені на ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг». Але Казначейство ці платежі не провело і кошти казначейською службою повернуто на рахунок Виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради уже під час воєнного стану.

Із-за цієї ситуації  в лютому місяці КП «Тепловик» вперше не виконав умови договору щодо своєчасних розрахунків. Розрахунки споживачів за послуги постачання теплової енергії знизились із-за форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), зокрема, військової агресії російської федерації проти України, що стало підставою для введення воєнного стану із 5 години 30 хвилин 24 лютого 2022 р. на всій території України.

Компанія «Нафтогаз Трейдинг» будто би з розумінням віднеслась до цього питання, повідомили нас та розмістили ще 25.02.2022 на сайті звернення до своїх клієнтів, де зазначили:

«До уваги споживачів!

ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» на строк дії воєнного стану в Україні забезпечить:

1.1. Реєстрацію всіх споживачів, з якими Товариством укладені договори постачання природного газу, в реєстрі споживачів Товариства на інформаційній платформі Оператора ГТС, в тому числі споживачів, у яких наявна прострочена заборгованість за поставлений природний газ.

1.2. Включення в реєстр споживачів Товариства контрагентів, до яких були застосовані заходи припинення газопостачання шляхом виключення з реєстру споживачів.

1.3. Здійснення передачі природного газу за договорами купівлі-продажу з постачальниками природного газу без надання безвідкличної безумовної банківської гарантії, в тому числі за наявності простроченої заборгованості за поставлений природний газ.

1.4. Призупинення договірного списання з рахунків підприємств на рахунок ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», передбаченого Договорами про договірне списання, укладеними теплопостачальними підприємствами відповідно до умов п.5.2 Договорів постачання природного газу, а також укладеними газопостачальними підприємствами відповідно до умов п.14 Індивідуального договору до Рамкового Договору купівлі-продажу природного газу на строк дії воєнного стану.

1.5. Не застосування права Товариства на дострокове розірвання в односторонньому порядку Договорів про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ та права на здійснення заходів щодо дострокового стягнення непогашеної суми заборгованості за такими Договорами.»

 

Але чомусь 19 квітня 2022 року платіжним дорученням відповідно до договору про договірне списання АТ «Ощадбанк»  здійснено списання коштів з рахунку підприємства під час форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) – військового нападу росії на Україну та введення воєнного стану на всій території України.

Форс-мажорні обставини, засвідчені Торгово-промисловою палатою України і підтверджують обставини, що з 24 квітня 2022 року до їх офіційного закінчення є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами для суб’єктів господарської діяльності по договору, виконання умов якого стало неможливим у встановлені терміни внаслідок настання таких форс-мажорних обставин.

На жаль під час воєнного стану рівень оплати споживачів за послуги з постачання теплової енергії знизився і підприємство вимушене раціонально планувати використання обігових коштів. Тариф на послуги постачання теплової енергії, який ми застосовуємо, був затверджений у 2018 р. Допомога з місцевого бюджету, так, як передбачалось  Меморандумом, не надається. Та, незважаючи на ці проблеми, підприємство проводило самостійно розрахунки за спожитий природний газ.

19 квітня 2022 року, відповідно до розпорядження міського голови, закінчився опалювальний сезон і підприємству необхідно не порушувати законодавство та вчасно розрахувати працівників, операторів котелень та виплатити їм заробітну плату і, відповідно, перерахувати обов’язкові платежі до бюджету, що пов’язані із виплатою зарплати, також виплачувати заробітну плату працівникам, які продовжують працювати, підтримувати економіку своєю працею в місті і в Україні під час воєнного стану.

Звичайно, ми вимагаємо відповідь у вищевказаних установ, як це стало можливим, списувати кошти з рахунків Тепловика, щоб підприємство обанкрутити і знищити, всупереч власним обіцянкам, під час війни!

Сподіваємось знайти вихід, очікуємо розуміння, в нас спільна задача – вистояти і перемогти, зберегти наші підприємства, також зобов’язуємось погасити заборгованість перед газопостачальником у розумний термін після завершення воєнного стану.

Вкотре звертаємось до Вас, шановні споживачі, комунальні послуги необхідно терміново оплатити, борг населення за послуги теплопостачання становить близька 28 мільйонів гривень!

З повагою, директор КП «Тепловик» Олександр ДУШЕНКО

Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства “Тепловик” Старокостянтинівської міської ради повідомляє, що у зв’язку із зменшенням обсягів споживання гарячої води та переходу споживачів на автономний підігрів води (бойлери) про що свідчать об’єми споживання за вказані роки:

Рік  Відібрано води для підігріву м.куб.  Продано гарячої води м.куб. Втрати (крадіжка) м. куб. Відсоток втрат Сума втрат в грн.
2018 118 355 79 728 38 627 33% 4 035 885
2019 69 400 42 477 26 923 39% 3 108 260
2020 72 781 37 991 34 790 48% 4 016 506
2021 42 922 23 740 19 182 45% 2 214 562

Підприємство вважає економічно не доцільним підігрів та подачу гарячої води в подальшому, адже витрати газу на підігрів води в розмірі 118 355 м.куб. та 42 922 м.куб. майже однакові.

Зважаючи на вищенаведене КП “Тепловик” не в змозі надавати послуги з постачання гарячої води по закінченню опалювального періоду.

 

Шановні споживачі!

Добігає кінця опалювальний сезон 2021/2022. Ми хочемо проаналізувати роботу підприємства та почути думки наших споживачів. Можливо будуть поради щодо покращення роботи, які ми зможемо втілити в життя.

  1. Борги. Борги населення рекордно зросли і перевалили за 30 млн. грн. Ми розуміємо, що в країні війна, багато проблем, часом зовсім не до оплати за комунальні послуги. Але ж ми мусимо розраховуватись за газ, за електроенергію, виплачувати заробітну плату працівникам, робити ремонти та модернізацію. Тому дуже прошу всіх розрахуватися за надані послуги, це допоможе нам краще підготуватись до наступного опалювального сезону!!!
  2. Якість обслуговування. Скарг стало набагато менше у порівнянні з минулими опалювальними сезонами.
  3. Ціна. Попри інфляцію, зростання вартості газу, електроенергії, росту мінімальної заробітної плати та загальному подорожчанню всього (матеріали, вироби) в нашій країні – тарифи для населення залишилися незмінними з 2018 року. Завдяки підписаному Меморандуму вдалося втримати стабільно низьку вартість послуги. Дякуємо Президенту, Верховній Раді, Кабінету Міністрів, АМУ та міському голові Миколі Мельничуку. Компенсацію витрат Тепловика (так звану різницю в тарифах) покладено на місцевий бюджет. Звісно, держава допомогла у цьому, збільшивши ПДФО для місцевих бюджетів на 4% (пункт № 15 Меморандуму) та залишивши акцизний збір на містах (пункт № 15 Меморандуму).

15. Забезпечення у 2022 році спрямування до місцевих бюджетів територіальних громад (крім бюджету міста Києва) з метою фінансової підтримки підприємств теплопостачання та сталого проходження опалювального сезону 2021/2022 р. р.:

 – ПДФО у розмірі 4 відсотків але не менше 11 млрд. грн. (додатково);

– 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального, відповідно до пунктів 161 та 162 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України.

Тож разом ми робимо наше життя краще. Нижче наводимо приклад: за різними адресами споживачів щодо вартості теплової енергії з жовтня 2018 року по лютий 2022 року, де зазначено, що плата за тепло приблизно однакова за рахунок незмінності тарифу, який прийнятий ще у грудні 2018 року та діє по теперішній час.

Дивимось, аналізуємо, робимо висновки, підказуємо, як покращити роботу підприємства.

Дякую всім за розуміння,

Директор КП Тепловик

Олександр ДУШЕНКО

КП «Тепловик» звернулось до суду, щоб отримати газ українського видобутку від НАК «Нафтогазу» за ціною її собівартості та з урахуванням рівня рентабельності

Зважаючи на дефіцит газу за фіксованою ціною 7,42 тис/куб.м для забезпечення теплом мешканців Староконстянтинова, комунальне підприємство «Тепловик» звернулось до суду, щоб отримати можливість купувати газ безпосередньо у державного підприємства «Укргазвидобування» без комерційного посередника та додаткових націнок.

Слід зазначити, опалювальний сезон 2021/2022 вперше проходить в умовах впровадження ринку газу. Окрім недосконалого розподілу газу державним постачальником ГК «Нафтогаз Трейдинг», який визначив в односторонньому порядку восени, скільки газу надаватиме теплопостачальникам, ситуація ускладнилась через безпрецедентно високі ціни на газ.

У випадку, коли теплопостачальник, наприклад, через похолодання, використав більше газу, ніж визначив «Нафтогаз трейдинг», за решту газу потрібно буде сплатити ринкову вартість, яка майже у 6 разів вища, ніж обіцяна державою. У січні ринкова вартість газу сягнула позначки 40 тис. грн/куб.м.

Якщо теплові підприємства не можуть сплатити цю вартість, включається страховий механізм закупівлі газу — постачальник «останньої надії» (ПОН), за умовами якого підприємства закуповують газ за ринковими цінами впродовж 2-х місяців, після чого газопостачальник припиняє продаж газу цьому підприємству.

Щоб забезпечити Староконстянтинів теплом до кінця опалювального сезону, КП «Тепловик» докладає зусиль для максимально раціонального та економного використання наданого «дешевого» газу. Однак зважаючи на те, що до завершення опалювального сезону ще майже 2 місяці і можливі різкі зниження температури повітря, визначених лімітів газу може не вистачити.

Жорсткі ліміти газу за фіксованою ціною вимагають від нас жорсткої економії, адже наслідком перевищення споживання газу може бути нестабільне теплопостачання міста і тяжка фінансова криза КП «Тепловик.  Утримувати ситуацію під контролем нам багато в чому допомагає проведена раніше модернізація підприємства. Це дало змогу більш ефективно використовувати паливо та знизити втрати. Однак у випадку низьких температур нам потрібні додаткові заходи. Саме тому ми звернулись до державного підприємства з вимогою укласти угоду на постачання без посередників газу українського видобутку за справедливими цінами для населення».  

 Директор КП «Тепловик»

Олександр Душенко

Шановні споживачі, повторно роз’яснюємо, хто і чому має платити за опалення місць загального користування та внутрішнє функціонування системи

Місця загального користування (МЗК) – місця, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його мешканців, крім допоміжних приміщень.

Обсяг теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи опалення (ВФС) – втрати теплової енергії у трубопроводах та в обладнанні внутрішньобудинкової системи опалення поза межами опалюваних приміщень, опалюваних МЗК та допоміжних приміщень, а також обсяг теплової енергії від транзитних ділянок трубопроводів цієї системи, що надходить у приміщення з індивідуальним опаленням та приміщення, у якому комунальна послуга з постачання теплової енергії не надається.

Нарахування за МЗК та ВФС нараховуються та розподіляються на усіх мешканців будинку згідно «Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг» затвердженої Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 22 листопада 2018 року № 315.

Власники квартир багатоквартирних будинків є співвласниками усіх допоміжних приміщень будинку та його технічного обладнання і зобов’язані брати участь у загальних витратах, пов’язаних з утриманням будинку та прибудинкових територій відповідно до своєї частки у майні будинку. Внутрішньобудинкові мережі централізованого   опалення і гарячого водопостачання (ЦО і ГВП) належать до інженерного (технічного обладнання) житлового будинку і є його невід’ємною частиною.

Адже за рахунок тепловиділень від розподільчих трубопроводів, які розташовані в місцях загального користування будинку, створюються сприятливі умови для нормального функціонування мереж водопостачання, водовідведення та інших комунікацій.

Як проводиться нарахування наводимо приклад нижче, за приклад приведено будинок №30/3 по вул. Попова.

За грудень 2021р. даний будинок спожив 19,8338 Гкал, площа споживачів, які користуються послугою 1065,6 кв.м.. В будинку 6 квартир, що мають індивідуальне опалення, площа яких – 336,6 кв.м. Загальна площа будинку – 1402,2 кв.м.

Вартість опалення для квартири, площа якої 60 кв.м. до використання вищезазначеної Методики розрахунок був наступний:

19,8338 Гкал : 1065,6 кв.м. х 60 кв.м. х 1747,57 грн.(тариф) = 1951,63 грн.

 

По новому розрахунку, що діє з 01.12.2021:

Обсяг ТЕ, витраченої на опалення МЗК, визначається як частка від загального обсягу споживання ТЕ (для 5-ти поверх. – 12%) та розподіляється пропорційно площ.

19,8338 Гкал х 12% = 2,3801 Гкал

Обсяг ТЕ на забезпечення ВФС – 8%.

19,8338 Гкал х 8% = 1,5867 Гкал

Залишок розподіляється на опалювальні приміщення:

19,8338 Гкал – 2,3801 Гкал – 1,5867 Гкал = 15,867 Гкал

15,867 : 1065,6 кв.м. х 60 кв.м. = 0,8934 Гкал (опалення)

2,3801 : 1402,2 кв.м. х 60 кв.м. = 0,1018 Гкал (МЗК)

1,5867 : 1402,2 кв.м. х 60 кв.м. = 0,0679 Гкал (ВФС)

  ________________________________________

Всього: 1,0631 Гкал

Вартість опалення 1,0631 Гкал х 1747,57 грн. = 1857,84 грн.

             Вартість для квартири з такою ж площею (60кв.м.) але з індивідуальним опаленням становить:

0,1018 Гкал (МЗК) + 0,0679 Гкал (ВФС) х 1747,57 грн. = 296,56 грн.

  Площа будинку кв.м. Кількість використаних Гкал Було (до 01.12.21) Стало (з 01.12.21)
Квартира з централізованим опаленням (60 кв.м.) 1402,2 19,8338 1951,63 грн. 1857,84 грн.
Квартира з індивідуальним опаленням (60 кв.м.) 1402,2 19,8338 0 грн. 296,56 грн.
Оплата загальна всього будинку 1402,2 19,8338 34 660,95 грн 34 660,95 грн

 

Та кількість Гкал, яку використав будинок і сума нарахування не змінилася, змінився лише розрахунок нарахувань, а саме порядок розподілу обсягу спожитої теплової енергії між окремими споживачами у будівлях.

Тобто, якщо будинок по вул. Попова 30/3, використав 19,8338 Гкал, то йому і по старому виставлялося за ці Гкал і по новій Методиці за ці ж Гкал.

Згідно вище написаного, КП «Тепловик» повідомляє, що плата нараховується згідно фактично використаної кількості теплової енергії, нічого лишнього не виставляється.

Також, варто зауважити, що споживачі із централізованим опаленням менше будуть сплачувати за рахунок розподілу Гкал на квартири з індивідуальним опаленням та приладами розподілювачами, що знаходяться в квартирі.

З повагою,

юрисконсульт  КП «Тепловик»

Оксана Медведчук