Працівниками ТОВ «ВІЛО Україна» проведено планове гарантійне обслуговування насосних агрегатів на котельнях за адресами вул. Варчука, 18, вул. Миру , 44/3, вул. Прокопюка, 4.

Центрування насосу (насосного агрегату) за допомогою лазерного рівня:

Пристрій для нагріву підшипників перед одяганням на вал:

Пояснювальна записка до «Звіту про виконання фінансового плану

Комунального підприємства по експлуатації теплового господарства

«Тепловик» Старокостянтинівської міської  ради»

за 1 квартал 2021  року.

              Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства «Тепловик» забезпечує теплом багатоповерхові будинки, бюджетні та госпрозрахункові установи загальною площею 397,7 тис.м2.

Приєднане теплове навантаження складає 31,8 Гкал/год., з них

на опалення та ГВП

населення   – 25,4 Гкал/год.

бюджетних установ – 5,6  Гкал/год.

інших – 0,8 Гкал/год.

Встановлена  потужність об’єктів теплопостачання підприємства становить:

Qкотлів = 63,8 Гкал/год.

Довжина теплових мереж в двохтрубному вимірі становить 20,7 км.

Підприємство має  матеріальну-технічну базу , всі дозвільні документи та ліцензії для здійснення діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

Генеруючі джерела  теплової енергії КП «Тепловик» знаходяться на 17-ти тепло генеруючих об’єктах, які на 100% обладнані приладами обліку відпущеної теплової енергії.

Вищевказані котельні забезпечують теплопостачання (опалення та ГВП) об’єктів житлового комплексу, соціально-культурної сфери та побутових підприємств.

 

Порівняння   планових та фактичних показників відпуску теплової енергії споживачам         КП «Тепловик » за 1 квартал 2021 р.

№ п/п Найменування Од. виміру План

1 кв.2021р.

Факт

1 кв.2021р.

Відсоток виконання
1 Відпущено теплової енергії, всього, в т.ч.: тис. Гкал. 20,4 25,4 124
1.1 населенню тис. Гкал. 17,4 19,4 111
1.2 бюджетним установам тис. Гкал. 2,7 5,6 200
1.3 іншим споживачам тис. Гкал. 0,3 0,4 133

На 1 кв. 2020 р. підприємством заплановано   відпустити споживачам 20,4 тис.  Гкал теплової енергії, а фактично відпущено 25,4 тис. Гкал, виконання становить 124%. Збільшення планового відпуску теплової енергії відбулось за рахунок  того,  що  в січні –березні 2021р. температура була значно холоднішою ніж попередньо планувалось, та приєднання бюджетних установ, які попередні періоди опалювались іншим підприємством.

    Показники чистого доходу підприємства, запланованого на 1 квартал 2021 року у порівнянні з   фактичними  показниками  доходної частини фінансового плану  1 кварталу

2021 року.

          На  1 кв. 2021 р.  підприємством  запланованно  отримати чистий  дохід  від надання послуг теплопостачання та послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води в розмірі 39369 тис.грн. (планові показники наведені в таблиці) .                    Фактичний  чистий  дохід  підприємства  більший  на 6 %  відсотків  від планового доходу.

Збільшення доходу від реалізації послуг теплопостачання в 1 кварталі 2021 року в порівнянні з плановим, зумовлено тим, що температура наружного повітря було нижчою  ніж планувалося.

Порівняння планових показників доходу з фактичними  за  1 квартал 2021р.

код рядка  

Найменування показника

Од. виміру  план факт виконання у відсотках
         
  Чистий дохід всього, зокрема: тис.грн. 39369 41638 106
1000   чистий дохід від реалізації продукції  

 (товарів, робіт, послуг), в т.ч.

тис.грн 39292  

41524

106
    Інші операційні доходи, інші доходи в т.ч. тис.грн 77 109 140
1130 субвенції з державного  та місцевого бюджету(на погашення різниці в тарифах) тис.грн      
  інші доходи     5 0
           

Планувалось отримати доходи від реалізації теплової енергії 39292 тис. грн., а в результаті фактично отримали 41524 тис.грн..

Планові  витрати   по підприємству 1 кв. 2021 р становлять 37 541 тис.грн., в тому числі планова собівартість реалізованої продукції з адміністративними витратами та витратами на збут становить 36 616 тис.грн., фактичні витрати становлять  45 271 тис.грн., що більше планових на 7 730 тис.грн.. (порівняння планових та фактичних витрат наведені в таблиці).

 

Порівняння планових витрат підприємства та фактичних витратами за 1 кв. 2021 рік.

код

рядка

 

Найменування показника

Од. виміру  план факт виконання у відсотках
1010 Собівартість реалізованої продукції тис.грн 34039 40067 117
1030 Адміністративні витрати тис.грн 1316 1592 120
1060 Витрати на збут тис.грн 1261 422 33
1080 Інші операційні витрати тис.грн 495 3190 525
1180 Витрати з податку на прибуток тис.грн 430    
  ВСЬОГО операційні витрати тис.грн 37541 45271 120

 Збільшення собівартості реалізованої продукції  зумовлено збільшенням кількості використання енергоносіїв при виробництві теплової енергії для опалення будівель,  в зв’язку з нижчою температурою повітря в зимовий період ніж планувалось.

В  1 кв. 2021 р було заплановано    отримати прибуток в розмірі  1828 тис.грн., фактично отримано збитки в розмірі  3633 тис.грн.

 

                      Фінансовий результат діяльності підприємства

код

рядка

 

Найменування показника

  план факт
1170 Фінансовий результат до оподаткування   1828 -3633

 

Причини  отриманих  збитків від основної діяльності

Основною причиною збитків є  застосування встановлених тарифів для населення, які незмінні з 2018 року, постійне зростання цін на матеріали, які   забезпечують виробничі процеси, ріст цін на електроенергію, водопостачання та водовідведення, зростання витрат на виплату заробітної плати працівникам.

Також високий відсоток зношуваності виробничого обладнання та мереж, які потребують негайного ремонту.

На сьогоднішній день підприємство перебуває в надзвичайно важких умовах. Рахунки заблоковано на виконання рішень суду на користь НАК «Нафтогаз України» за розрахунки за природний газ.

В між опалювальний період зростає заборгованість за розподіл природного газу перед АТ «Хмельницькгаз» і на початок опалювального періоду 2021-2022р. борг складатиме понад 6,6 млн.грн.

Підприємству необхідна фінансова допомога органів місцевого самоврядування для вирішення вище наведених розрахунків. Без допомоги ОМС за підсумками I кварталу 2021 року чітко видно, що підприємство не в змозі розпочати опалювальний сезон 2021-2022р.

На ці та інші проблеми підприємство неодноразово звертало увагу ОМС та описувало в листах та зверненнях.

 

Не зважаючи на важкий фінансовий стан,  підприємство надавало послуги теплопостачання своєчасно і безперебійно. Підтримувало тепло генеруюче обладнання в належному робочому стані при обмеженому фінансуванні.

Підприємство продовжує проводити   модернізацію,  впровадження енергозберігаючих технологій.

Так, за I квартал 2021 рік підприємством «Тепловик» за власні кошти  від господарської виконано закупку із подальшою заміною , встановленням наступного обладнання:

Найменування обладнання Вартість без ПДВ(грн.)
Насос “WILLO” одноступеневий для системи опалення IL100/165-22/2 для системи ЦО котельні по вул.Миру, 44/3         128 276,42
Насос “WILLO” одноступеневий для системи опалення IL40/160-4/2 для системи ГВП котельні по вул. Варчука, 18          35 013,00
Теплообмінник СТА-45-0,45-78,93-1,6-1-8470,0 на ЦТП по вул. Софійська, 15/1         219 645,33
Регулювальні клапани VF2 PN16,DN80rvs100,фланц 2шт. На ЦТП по вул. Софійська, 15/1          49 134,54
Система хімводоочистки (ХВО) на котельні по вул. Варчука, 18         366 061,52
Насос “WILLO” одноступеневий IL40/160-4/2 для системи ГВП котельні Миру, 44/3          35 405,57
Насос “WILLO” одноступеневий IL100/165-22/2 для системи ЦО котельні Варчука, 18(21)         126 756,68
Насос “WILLO” одноступеневий МНІ405-1/Е/3-400-50-2/ІЕ3 для системиЦО котельні Варчука, 18          13 957,24
Система ЦО котельні по вул.Миру, 44/3 (21)          13 845,62
Система ГВП котельні по вул. Миру, 44/3 (21)          44 230,00
Всього: 1 032 325,92

Виходячи із специфіки роботи неможливо передбачити всі витрати, тому що в  процесі роботи в підприємства виникають непередбачувані проблеми, які невідкладно потрібно ліквідовувати для безперебійного надання послуг теплопостачання.

Директор         Олександр ДУШЕНКО

 

 

 

26 травня 2021 р. на базі КП «Тепловик» м. Старокостянтинів відбулася робоча зустріч із заступником Міністра Міністерства регіонального розвитку громад і територій України Наталією Хоцянівською за участю міського голови Миколи Мельничука, спеціалістів КП «Тепловик» та області, на якій були обговорені нагальні питання з кризового становища галузі теплопостачання.

Під час зустрічі була проведена zoom конференція з Міністром Мінрегіону Олексієм Чернишовим.

Пані Наталя детально ознайомилася з матеріалами підприємства та об’єктами, де проведена реконструкція та ведуться ремонтні роботи – котельні Варчука, 18, Героїв Крут, 5/1 та Новітер.

Дякуємо заступнику Міністра Міністерства регіонального розвитку громад і територій України Наталії Хоцянівській за підтримку галузі та розуміння ситуації, в якій опинились теплопостачальні підприємства України.

З повагою директор КП «Тепловик»
Олександр Душенко

Продовження капітального ремонту котельні Варчука 18, а саме:

– заміна тепломережі по вул. Героїв Крут та вул. Миру. На 18.05.2021р. демонтовано 200 п.м. старої мережі  ⌀219 мм. Та розпочато монтаж нових труб ТІЗ.

демонтаж старої мережі вул. Героїв Крут

демонтаж старої мережі вул. Героїв Крут

демонтаж старої мережі вул. Героїв Крут

монтаж нового трубопроводу по вул. Героїв Крут

центрування двигуна

центрування двигуна

центрування двигуна

центрування двигуна

В умовах недосконалого газового ринку вже в липні очікується масове банкрутство підприємств теплоенергетики!

Запровадження ринку газу в Україні без вирішення таких нагальних проблем галузі як «політичні» тарифи на тепло та гарячу воду, борги населення призвело до гострої кризи в теплоенергетиці.

Загальний борг підприємств теплокомуненерго за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, перевищив 50 млрд грн. Це — результат неефективного державного регулювання галузі, використання застарілих методів тарифоутворення, політичної залежності тарифів та їх несвоєчасного перегляду.

Починаючи з 2016 р., борг держави з компенсації різниці у тарифах на теплову енергію перевищив 27 млрд грн. Не виконуються положення підписаного з Асоціацією міст України Меморандуму про взаєморозуміння, зокрема в частині компенсації різниці у вартості газу, закладеної у тарифах на теплову енергію, та фактичної вартості газу у минулому опалювальному сезоні.

Так, в минулому опалюваному сезоні між КМУ та Асоціацією міст України був укладений Меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким тарифи на тепло до закінчення опалювального сезону 2020/2021 не підвищуватимуться, а залишаться на рівні опалювального сезону 2019/2020. Держава взяла на себе зобов’язання з компенсації різниці в ціні на газ, а також вирішення питання компенсації різниці в тарифах на теплову енергію.

Хоча усі ці питання лишились неврегульованими, ТКЕ перейшли до роботи в умовах ринку газу. А ціна природного газу у тарифах теплових компаній, як і раніше, лишається нижчою майже на 30%, ніж фактично запропонована НАК підприємствам теплокомуненерго (далі — ТКЕ) на травень місяць поточного року.

Через економічно необґрунтовані тарифи на теплоенергію, тривалу кризу неплатежів населення за опалення та гарячу воду, а також невирішені питання з погашення заборгованості за спожитий газ, робота усіх підприємств ТКЕ фактично заблокована численними судовими спорами за позовами газопостачальників зі стягнення заборгованості, додаткових інфляційних нарахувань, штрафів, пені та річних процентів, арештів рахунків підприємств. Загальна сума штрафних санкцій, які вже сьогодні стягуються за судовими рішеннями на користь газопостачальників, перевищує 10 млрд грн. Щоб оздоровити фінансовий стан ТКЕ, які є підприємствами критичної інфраструктури і життєзабезпечення, не допустити зриву підготовки до нового опалювального сезону 2021/2022рр., треба терміново прийняти законодавчі акти, які б забезпечили реструктуризацію боргів ТКЕ, накопичених через економічно необгрунтовані тарифи впродовж останніх 5 років. Відміна ж ПСО і перехід підприємств до роботи в ринку газу в умовах колосальних боргів призведе до колапсу в галузі вже в найближчі місяці та зриву опалювального сезону».

Українські виробники та постачальники тепла прогнозують збільшення газових боргів та повне припинення облгазами газопостачання підприємств вже на початку липня цього року.

Шановні абоненти Старокостянтинівського КП «Тепловик», наше підприємство на сайті своєю статтею «Глибока  криза в теплоенергетиці» доводило до Вашого відома про кризу яка виникла на підприємстві, через заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» в сумі 50.7 мільйона гривень

Доводимо до Вашого відома, що станом на 12.04.2021р. Виконавчою службою Старокостянтинівського РВ ДВС було винесено постанову про виведення виконавчого провадження із зведеного виконавчого провадження в зв’язку з його виконанням.

Тобто станом на 12.04.2021р. КП «Тепловик» погасило борг перед НАК «Нафтогаз» в сумі 6 314 237,59 грн.

Підприємство й в подальшому шукатиме усі важелі для виходу з кризи.