До уваги жителів міста та представників органів місцевого самоврядування!

 Оприлюднення проєкту внесення змін до інвестиційної програми КП «Тепловик» у сфері теплопостачання на 12 місяців з 01.10.2021 по 30.09.2022 року.

Згідно із Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення» та вимогами Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого наказом Мінрегіону від 19.08.2020 No191, КП «Тепловик» (Підприємство) розробило та оприлюднює проєкт внесення змін до Інвестиційної програми КП «Тепловик» у сфері теплопостачання на 12 місяців з 01.10.2021 по 30.09.2022  року.

У зв’язку з цим, Підприємство оголошує про початок прийняття пропозицій зазначених змін  до інвестиційної програми.

Проєкт внесення змін до інвестиційної програми розроблено в зв’язку  з внесенням змін до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води та Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення та враховуючи зміни, які внесені Законом №1060 до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»

Проєкт внесення змін до інвестиційної програми КП «Тепловик» у сфері теплопостачання на 12 місяців з 01.10.2021 по 30.09.2022 року

№ заходу  

Назва заходів інвестиційної програми

Вартість заходів тис.грн. без ПДВ
I Постачання теплової енергії  
1.1 Встановлення вузлів комерційного обліку гарячого водопостачання 1297,780
  Всього за розділом I 1297,780
   

Всього за інвестиційною програмою

 

1297,780

 

  Пропозиції та зауваження щодо внесення змін до інвестиційної програми КП «Тепловик» на період з 01.10.2021 по 30.09.2022 рік  просимо надсилати до 1700 год. 15.07.2021р. на адресу комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради: info@teplovik.org.м. Старокостянтинів, вул. Ессенська 2, блок 4, або на адресу виконавчого комітету міської ради: м. Старокостянтинів, вул. Острозького, 41.

При поданні пропозицій та зауважень у темі листа слід написати: «Розгляд внесення змін до інвестиційної програми КП «Тепловик» у сфері теплопостачання на період з 01.10.2021 по 30.09.2022 рік», а також вказати зворотну адресу контактної особи (прізвище, ім’я та по батькові, контактний телефон/факс, e-mail).

 

 

Працівниками ТОВ «ВІЛО Україна» проведено планове гарантійне обслуговування насосних агрегатів на котельнях за адресами вул. Варчука, 18, вул. Миру , 44/3, вул. Прокопюка, 4.

Центрування насосу (насосного агрегату) за допомогою лазерного рівня:

Пристрій для нагріву підшипників перед одяганням на вал:

Пояснювальна записка до «Звіту про виконання фінансового плану

Комунального підприємства по експлуатації теплового господарства

«Тепловик» Старокостянтинівської міської  ради»

за 1 квартал 2021  року.

              Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства «Тепловик» забезпечує теплом багатоповерхові будинки, бюджетні та госпрозрахункові установи загальною площею 397,7 тис.м2.

Приєднане теплове навантаження складає 31,8 Гкал/год., з них

на опалення та ГВП

населення   – 25,4 Гкал/год.

бюджетних установ – 5,6  Гкал/год.

інших – 0,8 Гкал/год.

Встановлена  потужність об’єктів теплопостачання підприємства становить:

Qкотлів = 63,8 Гкал/год.

Довжина теплових мереж в двохтрубному вимірі становить 20,7 км.

Підприємство має  матеріальну-технічну базу , всі дозвільні документи та ліцензії для здійснення діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

Генеруючі джерела  теплової енергії КП «Тепловик» знаходяться на 17-ти тепло генеруючих об’єктах, які на 100% обладнані приладами обліку відпущеної теплової енергії.

Вищевказані котельні забезпечують теплопостачання (опалення та ГВП) об’єктів житлового комплексу, соціально-культурної сфери та побутових підприємств.

 

Порівняння   планових та фактичних показників відпуску теплової енергії споживачам         КП «Тепловик » за 1 квартал 2021 р.

№ п/п Найменування Од. виміру План

1 кв.2021р.

Факт

1 кв.2021р.

Відсоток виконання
1 Відпущено теплової енергії, всього, в т.ч.: тис. Гкал. 20,4 25,4 124
1.1 населенню тис. Гкал. 17,4 19,4 111
1.2 бюджетним установам тис. Гкал. 2,7 5,6 200
1.3 іншим споживачам тис. Гкал. 0,3 0,4 133

На 1 кв. 2020 р. підприємством заплановано   відпустити споживачам 20,4 тис.  Гкал теплової енергії, а фактично відпущено 25,4 тис. Гкал, виконання становить 124%. Збільшення планового відпуску теплової енергії відбулось за рахунок  того,  що  в січні –березні 2021р. температура була значно холоднішою ніж попередньо планувалось, та приєднання бюджетних установ, які попередні періоди опалювались іншим підприємством.

    Показники чистого доходу підприємства, запланованого на 1 квартал 2021 року у порівнянні з   фактичними  показниками  доходної частини фінансового плану  1 кварталу

2021 року.

          На  1 кв. 2021 р.  підприємством  запланованно  отримати чистий  дохід  від надання послуг теплопостачання та послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води в розмірі 39369 тис.грн. (планові показники наведені в таблиці) .                    Фактичний  чистий  дохід  підприємства  більший  на 6 %  відсотків  від планового доходу.

Збільшення доходу від реалізації послуг теплопостачання в 1 кварталі 2021 року в порівнянні з плановим, зумовлено тим, що температура наружного повітря було нижчою  ніж планувалося.

Порівняння планових показників доходу з фактичними  за  1 квартал 2021р.

код рядка  

Найменування показника

Од. виміру  план факт виконання у відсотках
         
  Чистий дохід всього, зокрема: тис.грн. 39369 41638 106
1000   чистий дохід від реалізації продукції  

 (товарів, робіт, послуг), в т.ч.

тис.грн 39292  

41524

106
    Інші операційні доходи, інші доходи в т.ч. тис.грн 77 109 140
1130 субвенції з державного  та місцевого бюджету(на погашення різниці в тарифах) тис.грн      
  інші доходи     5 0
           

Планувалось отримати доходи від реалізації теплової енергії 39292 тис. грн., а в результаті фактично отримали 41524 тис.грн..

Планові  витрати   по підприємству 1 кв. 2021 р становлять 37 541 тис.грн., в тому числі планова собівартість реалізованої продукції з адміністративними витратами та витратами на збут становить 36 616 тис.грн., фактичні витрати становлять  45 271 тис.грн., що більше планових на 7 730 тис.грн.. (порівняння планових та фактичних витрат наведені в таблиці).

 

Порівняння планових витрат підприємства та фактичних витратами за 1 кв. 2021 рік.

код

рядка

 

Найменування показника

Од. виміру  план факт виконання у відсотках
1010 Собівартість реалізованої продукції тис.грн 34039 40067 117
1030 Адміністративні витрати тис.грн 1316 1592 120
1060 Витрати на збут тис.грн 1261 422 33
1080 Інші операційні витрати тис.грн 495 3190 525
1180 Витрати з податку на прибуток тис.грн 430    
  ВСЬОГО операційні витрати тис.грн 37541 45271 120

 Збільшення собівартості реалізованої продукції  зумовлено збільшенням кількості використання енергоносіїв при виробництві теплової енергії для опалення будівель,  в зв’язку з нижчою температурою повітря в зимовий період ніж планувалось.

В  1 кв. 2021 р було заплановано    отримати прибуток в розмірі  1828 тис.грн., фактично отримано збитки в розмірі  3633 тис.грн.

 

                      Фінансовий результат діяльності підприємства

код

рядка

 

Найменування показника

  план факт
1170 Фінансовий результат до оподаткування   1828 -3633

 

Причини  отриманих  збитків від основної діяльності

Основною причиною збитків є  застосування встановлених тарифів для населення, які незмінні з 2018 року, постійне зростання цін на матеріали, які   забезпечують виробничі процеси, ріст цін на електроенергію, водопостачання та водовідведення, зростання витрат на виплату заробітної плати працівникам.

Також високий відсоток зношуваності виробничого обладнання та мереж, які потребують негайного ремонту.

На сьогоднішній день підприємство перебуває в надзвичайно важких умовах. Рахунки заблоковано на виконання рішень суду на користь НАК «Нафтогаз України» за розрахунки за природний газ.

В між опалювальний період зростає заборгованість за розподіл природного газу перед АТ «Хмельницькгаз» і на початок опалювального періоду 2021-2022р. борг складатиме понад 6,6 млн.грн.

Підприємству необхідна фінансова допомога органів місцевого самоврядування для вирішення вище наведених розрахунків. Без допомоги ОМС за підсумками I кварталу 2021 року чітко видно, що підприємство не в змозі розпочати опалювальний сезон 2021-2022р.

На ці та інші проблеми підприємство неодноразово звертало увагу ОМС та описувало в листах та зверненнях.

 

Не зважаючи на важкий фінансовий стан,  підприємство надавало послуги теплопостачання своєчасно і безперебійно. Підтримувало тепло генеруюче обладнання в належному робочому стані при обмеженому фінансуванні.

Підприємство продовжує проводити   модернізацію,  впровадження енергозберігаючих технологій.

Так, за I квартал 2021 рік підприємством «Тепловик» за власні кошти  від господарської виконано закупку із подальшою заміною , встановленням наступного обладнання:

Найменування обладнання Вартість без ПДВ(грн.)
Насос “WILLO” одноступеневий для системи опалення IL100/165-22/2 для системи ЦО котельні по вул.Миру, 44/3         128 276,42
Насос “WILLO” одноступеневий для системи опалення IL40/160-4/2 для системи ГВП котельні по вул. Варчука, 18          35 013,00
Теплообмінник СТА-45-0,45-78,93-1,6-1-8470,0 на ЦТП по вул. Софійська, 15/1         219 645,33
Регулювальні клапани VF2 PN16,DN80rvs100,фланц 2шт. На ЦТП по вул. Софійська, 15/1          49 134,54
Система хімводоочистки (ХВО) на котельні по вул. Варчука, 18         366 061,52
Насос “WILLO” одноступеневий IL40/160-4/2 для системи ГВП котельні Миру, 44/3          35 405,57
Насос “WILLO” одноступеневий IL100/165-22/2 для системи ЦО котельні Варчука, 18(21)         126 756,68
Насос “WILLO” одноступеневий МНІ405-1/Е/3-400-50-2/ІЕ3 для системиЦО котельні Варчука, 18          13 957,24
Система ЦО котельні по вул.Миру, 44/3 (21)          13 845,62
Система ГВП котельні по вул. Миру, 44/3 (21)          44 230,00
Всього: 1 032 325,92

Виходячи із специфіки роботи неможливо передбачити всі витрати, тому що в  процесі роботи в підприємства виникають непередбачувані проблеми, які невідкладно потрібно ліквідовувати для безперебійного надання послуг теплопостачання.

Директор         Олександр ДУШЕНКО

 

 

 

26 травня 2021 р. на базі КП «Тепловик» м. Старокостянтинів відбулася робоча зустріч із заступником Міністра Міністерства регіонального розвитку громад і територій України Наталією Хоцянівською за участю міського голови Миколи Мельничука, спеціалістів КП «Тепловик» та області, на якій були обговорені нагальні питання з кризового становища галузі теплопостачання.

Під час зустрічі була проведена zoom конференція з Міністром Мінрегіону Олексієм Чернишовим.

Пані Наталя детально ознайомилася з матеріалами підприємства та об’єктами, де проведена реконструкція та ведуться ремонтні роботи – котельні Варчука, 18, Героїв Крут, 5/1 та Новітер.

Дякуємо заступнику Міністра Міністерства регіонального розвитку громад і територій України Наталії Хоцянівській за підтримку галузі та розуміння ситуації, в якій опинились теплопостачальні підприємства України.

З повагою директор КП «Тепловик»
Олександр Душенко