Пояснювальна записка до «Звіту про виконання фінансового плану Комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради» за 2018 рік.

Комунальним  підприємством по експлуатації теплового господарства «Тепловик» на 2018 рік було заплановано відпустити споживачам  54180 Гкал теплової енергії , фактично відпущено  46509  Гкал теплової енергії, що менше планового відпуску на 7671 Гкал, або на 85,8 %(дані наведені в таблиці)

 

Порівняння   планових та фактичних показників відпуску теплової енергії споживачам КП«Тепловик » за 2018 р.

№ п/п Найменування Од. виміру план факт Відсоток виконання
1 Відпущено теплової енергії, всього, в т.ч.: тис. Гкал. 54180 46509 85,8
1.1 населенню тис. Гкал. 42605 39539,6 92,8
1.2 бюджетним установам тис. Гкал. 10921 6528,1 59,8
1.3 іншим споживачам тис. Гкал. 654 441,3 67,5

 

В порівнянні з 2017 роком відпуск теплової енергії зменшився на 5000 Гкал (в 2017 році відпущено теплової енергії – 51509 Гкал).

Основними  причинами, які вплинули на зменшення відпуску теплової енергії споживачам  є :

  • передчасне закінчення опалювального сезону 2017-2018 р.р. (на квітень 2018 р. підприємством  було заплановано відпустити споживачам    2720 Гкал  теплової енергії, опалювальний період мав  би закінчитись 15 квітня 2018 р., фактично закінчився 2 квітня);
  • в міжопалювальний період послуги з гарячого водопостачання,  котельнями  обладнання яких працює на газу,  не надавались, в  зв»язку з відсутністю ліміту на природний газ із-за боргів;
  • зменшення опалювальних площ на 3161 м2 (так в 2018 році від послуг централізованого опалення відмовилися споживачі будинків за адресою Миру 161, та Миру 1/31,  також   освітній заклад  школа № 1( послуги якій надавались від котельні Острозького, 40 перейшла до  ТОВ «Теплахата»).

На 2018 рік  підприємством   було заплановано  отримати чистий  дохід  від надання послуг теплопостачання та послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води в розмірі 62393  тис.грн., інші операційні доходи в розмірі  5598 тис.грн. Фактично підприємством отримано доходи від надання послуг з ЦО та ГВП  в розмірі 57964 тис.грн., та інші доходи в розмірі 929 тис.грн. (порівняння планових та фактично отриманих  доходів наведені в таблиці) .

Порівняння планових показників доходу з фактичними  за  2018  рік

код рядка Найменування показника Од. виміру  план факт виконання у відсотках
Чистий дохід всього, зокрема: тис.грн. 67991 58983 86,8
1000   чистий дохід від реалізації продукції  

 (товарів, робіт, послуг), в т.ч.

тис.грн 62393 57964 92,9
    Інші операційні доходи, інші доходи в т.ч. тис.грн 5598 929 16,6
1130 субвенції з державного  та місцевого бюджету(на погашення різниці в тарифах) тис.грн 5500 618 11,2
інші доходи тис.грн 98 311 317,3

 

Зменшення відпуску теплової енергії  привело до  зменшення  доходу від надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води .

Окрім того, затвердження органами місцевого самоврядування  тарифів нижче економічно-обгрунтованого рівня негативно вплинуло на фінансові результати діяльності підприємства.

В жовтні 2017 року до органів місцевого самоврядування були подані розрахунки на встановлення економічно-обгрунтованих тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води на 2018 рік, так як діючі тарифи на теплову енергію та послуги не відшкодовували фактичних  витрати, які необхідні були  для забезпечення стабільної роботи підприємства. Але виконавчим комітетом Старокостянтинівської міської ради тарифи для населення залишилися без змін, на рівні тарифів які були затверджені НКРЕКП і діяли ще з 1 липня 2016 року  (порівняння  розміру планових тарифів і встановлених наведені   в таблиці)

категорії споживачів одиниця виміру планові тарифи встановленні тарифи рішення № 377 від 14.12.2017
тариф на теплову  енергію ( з податком на додану вартість)
Населення грн/Гкал 1492,86 1341,91
Бюджетні установи грн/Гкал 2353,58 1889,57
Інші споживачі грн/Гкал 2353,58 1984,04
Послуги з централізованого опалення ( з податком на додану вартість)
Населення грн/Гкал 1532,05 1354,79
Населення           кв.м 60,18 42,87

Послуги з централізованого постачання гарячої води (з податком на додану вартість)

населення (з рушникосушками, що  під’єднані до системи ГВП)

(норма 3,06 м куб)

на одну особу 388,65 247,03
населення (без рушникосушок) (норма 3,06 м куб) на одну особу 359,6 228,31
з рушникосушками, що  під’єднані до системи ГВП куб.м 126,98 80,73
без  рушникосушок куб.м 117,52 74,61

 

В вересні 2018 року підприємством повторно подані розрахунки тарифів, але  органами місцевого самоврядування були затверджені тарифи нижче планових розрахунків. (порівняння  розміру планових тарифів і встановлених наведені   в таблиці)

        категорії споживачів одиниця виміру діючі тарифи планові тарифи (проект) встановлені тарифи рішення № 3304 від 27.09.2018
тариф на теплову  енергію ( з податком на додану вартість)  
Населення грн/Гкал 1341,91 1575,24 1487,04
Бюджетні установи грн/Гкал 1889,57 2161,43 2160,85
Інші споживачі грн/Гкал 1984,04 2161,43 2160,85
Послуги з централізованого опалення ( з податком на додану вартість)  
Населення грн/Гкал 1354,79 1586,76 1498,44
Населення           кв.м 42,87 45,28 45,54

Послуги з централізованого постачання гарячої води (з податком на додану вартість)

 
Населення (з рушнокосушками під»єднаними до системи ГВП) грн/м3 103,81 101,06 101,06
Населення (без рушник осушок) грн/м3 96,43 94,09 93,49
населення (з рушникосушками, що  під’єднані до системи ГВП)

(норма 3,06 м куб)

на одну особу 317,66 309,24 309,06
населення (без рушникосушок) (норма 3,06 м куб) на одну особу 295,08 287,92 286,08

 

Відповідно до статті 20 ЗУ «Про теплопостачання» «тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обгрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії». При цьому статтею 15 Закону України «Про ціни і ціноутворення визначено гарантії, що надаються суб»єктам господарювання під час  державного регулювання цін. Вказанною статею Закону  передбачено, що Кабінет Міністрів України, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які встановили  державні регульовані ціни на товари в розмірі, нижчому від економічно обгрунтованого розміру, зобов»язанні відшкодувати суб»єктам господарювання різниці між такими розмірами за рахунок коштів відповідних бюджетів.

Підприємством в фінансовому плані було передбаченно  надходження  з бюджетів субвенцій на погашення різниці в тарифах в розмірі 5500 тис.грн, фактично надійшло з місцевого бюджету 618 тис.грн.

За 2018 рік   обсяг заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію послуги з ЦО і ГВП, що вироблялися транспортувалися на постачалися споживачам становить 13397,9 тис.грн. в тому числі: населення 12872,8 тис. грн., бюджетні організації та установи 525 тис.грн.

Планові  витрати   по підприємству на 2018 рік  становлять 67559,4 тис.грн. в тому числі планова собівартість реалізованої продукції з адміністративними витратами та витратами на збут становить 67469,4 тис.грн., фактичні витрати становлять  72214 тис.грн., що більше планових на 4654,6 тис.грн., або на 6,9%. (порівняння планових та фактичних витрат наведені в таблиці).

 

Порівняння планових витрат підприємства та фактичних витратами за 2018 рік.

код

рядка

Найменування показника Од. виміру  план факт виконання у відсотках
1010 Собівартість реалізованої продукції тис.грн 63880,7 67804 106,1
1030 Адміністративні витрати тис.грн 2281,1 3079 135
1060 Витрати на збут тис.грн 1307,7 982 75,1
1080 Інші операційні витрати тис.грн 90 349 387,8
ВСЬОГО операційні витрати тис.грн 67559,5 72214 106,9

  Зростання собівартості реалізованої продукції  зумовлено ростом цін на енергоносії, водопостачання та водовідведення та зростанням цін на інші покупні  матеріали, товари і роботи і послуги пов»язанні із поточним обслуговуванням обладнання котелень, мереж, ЦТП таїх ремонтом, зростанням розміру мінімальної заробітної плати відповідно податків, зростанням цін на паливно-мастильні матеріали та інше.

Так з 1 листопада 2018 року ціни на газ для виробництва теплової енергії для населення  зросли з 5674,70 грн. за 1000 м куб (без ПДВ) до 6968,21 грн (без ПДВ), або зросли на 22,79%.   Також протягом року зросла вартість електроенергії на 16,9%, вартість покупної води на 18,1%, що не будо передбачено в фінансовому плані.

Використання теплоенергетичного обладнання котелень не на повну потужність приводить до не раціонального використання природного газу та електроенергії. Теплоенергетичне обладнання котелень  було розраховане на повну потужність для всіх приєднаних площ, які були враховані при проектуванні  котелень, після передачі бюджетних установ шкіл та дитячих садочків для постачання опалення  від ТОВ «Теплахата»  (в період 2014-2016 роках) обладнання котелень підприємства працює на ту саме  потужність, при цьому витрачаючи таку ж кількість газу та електроенергії, а споживання виробленої теплової енергії значно зменшилось.

Окрім того,  підприємством від ТОВ «Теплахата» було придбано 645,1 Гкал теплової  енергії на суму 766,2 тис.грн. (без ПДВ), що не було передбачено в витратній частині фінансового плану.

 

Порівняння елементів операційних витрат.

тис грн.

код

рядка

Найменування показника  планові витрати фактичні витрати порівнян-ня у відсотках
1402 витрати на паливо та електоенергію 43187,3 49155,9 113,82
1401 витрати на сировину та основні матеріали 4720,4 2463,0 52,8
1410 витрати на оплату праці 9700,4 10141 104,5
1420 відрахування на соціальні заходи 2041,3 2154 105,5
1430 амортизація 1811 1839 101,5
1440 інші операційні витрати 1480,2 2280 154
всього витрат 67469 71865,0 106,5

 

В  2018 році    було заплановано    отримати прибуток в розмірі  431,5  тис.грн., фактично отримано збитки в розмірі  13321 тис.грн.

 

                      Фінансовий результат діяльності підприємства

код

рядка

Найменування показника

план факт
1170 Фінансовий результат до оподаткування 431,5 -13321

Причини  отриманих  збитків від основної діяльності:

  • Основною причиною збитків є затвердження економічно необґрунтованих тарифів, постійний ріст цін на енергоносії, водопостачання та водовідведення та зростання цін на інші  матеріали, які   забезпечують виробничі процеси.

 

Не зважаючи на важкий фінансовий стан,  підприємством проведено  всі необхідні планово-попереджувальні роботи по підготовці обладнання до опалю-вального сезону 2018-2019 років.   Крім планових робіт було  відремонтовано та введено в експлуатацію обладнання що давно по тим чи іншим причинам не працю-вало а саме:

– замінені на нові газові регулятори на котельних Попова, 11/1, Рудяка, 33, Героїв Чорнобильців, 20;

– проведений капітальний ремонт з заміною автоматики котла Колві-160 на котельні Рудяка, 33;

– проведений монтаж тепломережі 60 п. м. та теплового лічильника на вимогу мешканців будинку Миру, 1/146;

– закуплено та замінено на нові 5 насосних агрегатів на котельних Варчука, 18, Рудяка, 33, Попова, 11/1, Прокоп’юка, 4 та ЦТП Софійська, 15/1;

– виконаний значний обсяг робіт по удосконаленню КВПіА із заміною та встановленням нового устаткування (датчики, клапани, регулятори, автоматика);

– відремонтовано власними силами котел на котельні «Новітер»;

  • проведено модернізацію теплової мережі на ділянці по вул. Прокоп»юка,4, Героїв чорнобильців та І.франка,35  ;
  • виготовлено проектну документацію на встановлення котла Ретра 4-М на котельні по вул.Прокоп»юка,4, потужністю 1 МВт на альтернативному виді палива.

 

  Начальник планово-економічного

відділу  Л.О. Сахіпова

Post Navigation