20 липня 2018 року вступив в дію черговий підзаконний акт на виконання Закону «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»: «Методика визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання»

Таким чином у платіжках додатково з’являться позиції – щоквартальні внески.

Що таке щоквартальні внески?

Це щоквартальні платежі, які враховують витрати пов’язані із встановленням, обслуговуванням або заміною вузлів комерційного обліку (загальнобудинкових лічильників).

Як визначатимуться розміри внесків?

Розмір внесків на встановлення, заміну, обслуговування вузлів комерційного обліку визначається оператором зовнішніх інженерних мереж (водоканал, тепломережа або інша організація, що надає послугу) окремо для кожної будівлі, де налічуються два і більше споживачів, відповідно до кількості приміщень ( житлових та нежитлових).

Розмір внеску за встановлення вузлів комерційного обліку враховує:

  • витрати операторів зовнішніх інженерних мереж, пов’язані з встановленням вузлів комерційного обліку. Сплата цих внесків розстрочується максимально на 5 років або на інший строк за згодою сторін.

УВАГА! Цей вид внеску не нараховується у випадку, коли комерційний вузол обліку встановлено:

-самостійно власником ( співвласниками ) за власний рахунок;

-за рахунок коштів місцевого бюджету.

Розмір внеску за обслуговування вузлів комерційного обліку враховує:

  • витрати операторів зовнішніх інженерних мереж, пов’язані з оглядом, опломбуванням/розпломбуванням, періодичною повіркою, ремонтом засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла, забезпеченням дистанційної передачі результатів вимірювання, охороною та страхуванням (за згодою). Сплата цих внесків визначається з розрахунку на 1 рік.

Розмір внеску за заміну вузлів комерційного обліку враховує:

  • витрати пов’язані із заміною відповідного вузла комерційного обліку (їх складових частин), зокрема витрат, пов’язаних із формуванням і підтриманням у наявності обмінного фонду вузлів комерційного обліку. Сплата внесків розстрочується максимально на 5 років або на іншій строк за згодою сторін.

Це важливо знати: –  нарахування та сплата внесків здійснюється за кожний календарний квартал;  –  розміри внесків підлягають затвердженню органами місцевого самоврядування.

Адміністрація КП «Тепловик»

Обґрунтування щодо необхідності прийняття

внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку, що сплачуються оператору зовнішніх інженерних мереж Комунальному підприємству по експлуатації теплового господарства КП «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради

На виконання Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22 червня 2017 р. No2119-VIII,  КП «Тепловик» розрахував розмір внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку теплової енергії по окремим житловим будівлям м. Старокостянтинів. Зокрема відповідним рішенням затверджуються внески за обслуговування вузлів комерційного обліку теплової енергії по окремим житловим будівлям, внески розраховані відповідно до «Методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та /або гарячого водопостачання» затвердженої Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05. 06.2018р. No129.

Розмір внесків за обслуговування вузла(ів) комерційного обліку визначається окремо для кожної будівлі, виходячи з планованих витрат КП «Тепловик» на обслуговування відповідного(них) вузла(ів) комерційного обліку (їх складових частин), зокрема витрат на огляд, опломбування/роз пломбування, періодичну повірку (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж), ремонт засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла обліку, забезпечення дистанційного передання результатів вимірювання (за наявності), ремонт та заміну допоміжних засобів вузла обліку, а за згодою власника (співвласників) будівлі також охорона або страхування вузла обліку.

Розмір внесків за обслуговування вузла(ів) комерційного обліку визначаються з розрахунку на один рік, для складової витрат на періодичну повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки ділиться на строк міжповірочного інтервалу відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13 жовтня 2016 року № 1747 «Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2016 року за № 1417/29547.

Витрати, пов’язані із встановленням, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку, визначаються з урахування комплексу робіт і послуг, що здійснюються КП «Тепловик» відповідно до Законів України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Перелік зазначених робіт і послуг, а також їх періодичність (окрім періодичної повірки засобів вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку) визначає КП «Тепловик».

Розрахунковим періодом для оплати внесків є квартал.

Нарахування та сплата внесків здійснюється за кожний календарний квартал.

Внески за обслуговування вузлів комерційного обліку підлягають коригуванню у разі зміни обсягу окремих витрат, пов’язаних із обслуговуванням вузлів комерційного обліку, з причин, які не залежать від оператора зовнішніх інженерних мереж КП «Тепловик» , зокрема збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, а також з урахуванням визначених показників інфляції.

Внески за обслуговування вузлів комерційного обліку, які встановлені для відповідного будинку з розрахунку на один рік, коригуються щороку.

Пропозиції та зауваження для подальшого прийняття рішення просимо надсилати до 02.05. 2019 р. на адресу КП «Тепловик»: м. Старокостянтинів, вул. Ессенська , буд. 2, корпус 4 або виконавчого комітету міської ради м. Старокостянтинів, вул. Острозького, 41.

Директор КП «Тепловик»                                                                   Душенко О.С.

Обґрунтування щодо необхідності прийняття

внесків за заміну вузлів комерційного обліку, що сплачуються оператору зовнішніх інженерних мереж Комунальному підприємству по експлуатації теплового господарства КП «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради

На виконання Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22 червня 2017 р. No2119-VIII,  КП «Тепловик» розрахував розмір внесків за заміну вузлів комерційного обліку теплової енергії по окремим житловим будівлям м. Старокостянтинів. Зокрема відповідним рішенням затверджуються внески за заміну вузлів комерційного обліку теплової енергії по окремим житловим будівлям, внески розраховані відповідно до «Методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та /або гарячого водопостачання» затвердженої Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05. 06.2018р. No129.

Розмір внесків за заміну вузла(ів) комерційного обліку визначається окремо для кожної будівлі, виходячи з планованих витрат КП «Тепловик» на заміну відповідного(них) вузла(ів) комерційного обліку (їх складових частин), зокрема витрат, пов’язаних із формуванням і підтриманням у наявності обмінного фонду вузлів комерційного обліку.

Розмір внесків за заміну вузла(ів) комерційного обліку розстрочується на п’ять років або на інший строк за згодою сторін.

Витрати, пов’язані із встановленням, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку, визначаються з урахування комплексу робіт і послуг, що здійснюються КП «Тепловик» відповідно до Законів України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Перелік зазначених робіт і послуг, а також їх періодичність (окрім періодичної повірки засобів вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку) визначає КП «Тепловик».

Розрахунковим періодом для оплати внесків є квартал.

Нарахування та сплата внесків здійснюється за кожний календарний квартал.

Внески за заміну  вузлів комерційного обліку підлягають коригуванню у разі зміни обсягу окремих витрат, пов’язаних із заміною вузлів комерційного обліку, з причин, які не залежать від оператора зовнішніх інженерних мереж КП «Тепловик» , зокрема збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, а також з урахуванням визначених показників інфляції.

Внески за заміну вузлів комерційного обліку, які встановлені для відповідного будинку з розрахунку на один рік, коригуються щороку.

Пропозиції та зауваження для подальшого прийняття рішення просимо надсилати до 02.05. 2019 р. на адресу КП «Тепловик»: м. Старокостянтинів, вул. Ессенська , буд. 2, корпус 4 або виконавчого комітету міської ради м. Старокостянтинів, вул. Острозького, 41.

Директор КП «Тепловик»                                                                   Душенко О.С.

Обґрунтування щодо необхідності прийняття внесків за встановлення вузлів комерційного обліку, що сплачуються оператору зовнішніх інженерних мереж Комунальному підприємству по експлуатації теплового господарства КП «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради

На виконання Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22 червня 2017 р. No2119-VIII,  КП «Тепловик» розрахував розмір внесків за встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії по окремим житловим будівлям м. Старокостянтинів. Зокрема відповідним рішенням затверджуються внески за встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії по окремим житловим будівлям, внески розраховані відповідно до «Методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та /або гарячого водопостачання» затвердженої Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05. 06.2018р. No129.

Внески на сплату за встановлення вузлів комерційного обліку розраховані для кожної будівлі окремо терміном на п’ять років, та розподілені відповідно до кількості приміщень, які є самостійними об’єктами нерухомого майна. Перелік житлових будівель де планується встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії:  вул. Попова, 9/58; Попова, 9/59; Попова, 9/60.

Згідно Постанови КМУ від 06.06.2017 р. No444 «Про затвердження Порядку інформування оператором зовнішніх інженерних мереж власників (співвласників) будівлі про намір встановлення вузла комерційного обліку», Комунальним підприємством по експлуатації теплового господарства КП «Тепловик» 22.12.2018 р. було проінформовано власників/співвласників житлових будівель, де планується встановлення, про намір встановлення вузла комерційного обліку теплової енергії. На цей час зауважень та пропозицій від власників (співвласників) житлових будівель, щодо умов погодити умови відмінні від запропонованих не надходило.

Пропозиції та зауваження для подальшого прийняття рішення просимо надсилати до 02.05. 2019 р. на адресу КП «Тепловик»: м. Старокостянтинів, вул. Ессенська , буд. 2, корпус 4 або виконавчого комітету міської ради м. Старокостянтинів, вул. Острозького, 41.

Директор КП «Тепловик»                                                                   Душенко О.С.

Шановні абоненти!

КП «Тепловик» м.Старокостянтинів, в зв’язку з неодноразовими зверненнями до підприємства абонентів з питанням встановлення індивідуальних лічильників або приладів розподілювачів тепла, вирішила надати роз’яснення щодо вищезазначених запитань: Так нами було проаналізоване законодавство, щодо вищезазначених запитань. У законодавчих актах, що є діючими на даний час, дійсно вказується про можливість встановлення індивідуальних квартирних лічильників а також вказується про можливість встановлення вузлів розподільного обліку.

У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 № 829 та наказу Мінрегіону від 09.08.2018 № 205 про  Порядок оснащення окремих приміщень у будівлях вузлами розподільного обліку/приладами-розподілювачами теплової енергії та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку, квартирний лічильник тепла може бути встановлено лише у квартирах з горизонтальною системою опалення. У нашому місті Старокостянтинів дані системи опалення відсутні.

В свою чергу у нашому місті багатоквартирні житлові будинки обладнані вертикальною системою опалення. При вертикальній системі опалення можливе лише встановлення вузлів розподільчого обліку які встановлюються на кожний радіатор.

Вузол розподільного обліку – вузол обліку (квартирний лічильник), що забезпечує індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги в будівлях, де налічуються два та більше споживачів.

Відповідно до частини першої – сьомої статті 4 Закону оснащення окремих приміщень у будівлях вузлами розподільного обліку теплової енергії (квартирним теплолічильником) здійснюється у разі наявності технічної можливості, яка визначається у порядку визначення технічної можливості встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії та економічної доцільності встановлення приладів – розподілювачів теплової енергії.

Вузли розподільного обліку теплової енергії (квартирні теплолічильники) не встановлюються  у випадках, коли це технічно неможливо.

У такому разі для визначення обсягу теплової енергії, спожитої на потреби опалення, на всіх опалювальних приладах (крім розташованих у приміщеннях (місцях) загального користування багатоквартирних будинків) повинні бути встановлені прилади-розподілювачі теплової енергії, крім випадків, коли це економічно недоцільно.

Зазначені прилади-розподілювачі теплової енергії не є засобами вимірювання кількості тепла, вони слугують для визначення фактичної частки споживання тепла окремим споживачем в системі загальнобудинкового обліку з відповідним технічним обладнанням, пристроями та програмним забезпеченням.

Читати далі →

Розумію усю складність ситуації, в якій перебуває держава та КП «Тепловик», зокрема. 100 днів було достатньо для того, щоб оцінити ситуацію та спланувати свою подальшу роботу.

Що вдалося зробити:

Оформили належним чином  договір реструктуризації частини боргу з НАК«Нафтогаз», що призвело до виконання п.12 Постанови КМУ №187 і дозволило підприємству отримати номінації газу. Дякую за плідну співпрацю у вирішенні даного питання депутатів Старокостянтинівської міської ради, міського голову та колектив підприємства, які робили все щоб даний договір був підписаний.Підписання договору реструктуризації також надало можливості виграти суд з НАК Нафтогазом. За рішенням суду НАК Нафтогазу відмовлено в нарахуванні пені і штрафних санкцій на суму 1 468 509,41грн. Гроші що вдалося економити – це майже зароблені гроші.

          Коригування тарифів.

Нагадаємо як зростали тарифи на теплову енергію:

03.03.2015 – 705,95 грн/ Гкал

09.06.2016 – 1341,91 грн/ Гкал

14.12.2017 – 1341,91 грн/ Гкал

 Тобто з 09.06.2016 року незважаючи на підвищення цін на енергоносії, ріст мінімальної зарплати ціна на теплову енергію для населення залишалась незмінною. Що не могло не вплинути на фінансову ситуацію КП «Тепловик» і принести значні збитки. Ми змушені були звернутися до міської ради з проханням підвищити тарифи щоб призупинити збиткову діяльність підприємства. Адже підприємство КП «Тепловик» належить громаді міста, і підпорядковано безпосередньо Старокостянтинівській  міській раді. Отже було подано економічно обґрунтований тариф у розмірі 1660,03 грн/Гкал. З 12.10.2018 виконавчим комітетом Старокостянтинівської міської ради (рішення №304 від 27.09.2018р.) було затверджено 1498,44 грн/Гкал. Різницю по діючому законодавству має відшкодовуватись з місцевого бюджету, яка за 10 місяців 2018р. складає 9 878 368,00 грн..  З 01.11.2018 суттєво подорожчав газ для населення і ми знову вимушені були збільшувати тарифи. З 01.12.2018 вартість теплової енергії становитиме 1 747,57грн/Гкал. Більш детальна інформація на нашому сайті.

          Фахівцями КП «Тепловик» було розроблено програму перспективного розвитку на 2019-2021р, виконавши якими зможемо нести менше втрат, що позитивно вплине на вартість надання послуг. Дану програму затвердив виконком рішенням від 16.11.2018р. №27/31/VII. Також затверджено фінансовий план підприємства.Незважаючи на всі складності фінансування ми власним коштом почали втілювати деякі заходи з затвердженої програми вже в цьому році. Так, розроблено проектна свердловини для отримання води на власні потреби, отримано дозволи в ДАБІ на виконання робіт (№ ХМ061183130092, ХМ061183130116, ХМ061183130106) і розпочато будівництво водних свердловин, оформляється дозвіл на спецводокористування. Ми розраховуємо завдяки цьому заходу економити близько двох мільйонів гривень нарік. Всі роботи виконуються з дотриманням чинного законодавства України.

 Є деякі питання, що ми не встигли включити в програму розвитку, але вони прораховуються і роботи по ним ведуться, і скоро можна буде говорити про результати. Так, виконуються перед проектні роботи для того щоб можна було розробити проект реконструкції теплових мереж. Після розробки проектна,та проведення державної експертизи спільно з міською радою будемо шукати джерела фінансування, і безпосередньо виконувати роботи.

Також, прораховується можливість встановлення когенераційної установки, технічну і економічну складову даного заходу.

          Про це гірко казати, але у вересні на підприємстві КП «Тепловик» була заборгованість по заробітної платі за травень. Спільними зусиллями колективу підприємства та при фінансуванні з міського бюджету за ці 100 днів майже повністю ліквідована заборгованість. Залишилося виплатити біля 200 тис грнза жовтень, що планується зробити в найближчий тиждень – два.

          Повністю переглянуто штатний розклад. Виключені зайві посади. За рахунок зменшення кількості працівників, при тому самому фонді оплати праці нам вдалося трішечки збільшити заробітну плату майже у всіх працівників. У найближчий час плануємо ще невеличке збільшення.

          Співробітники підприємства постійно ведуть роз’яснювальну роботу з мешканцями міста з питань як зменшити платіжки, і покращити якість надання послуг. Проводяться збори мешканців будинку, про що ми неодноразово розповідали на сайті підприємства. Для більш якісного обслуговування клієнтів ми купили тепловізор.

Працівники абонентського відділу та керівництво підприємства завжди йдуть на зустріч всім користувачам послуг КП «Тепловик». Заради того щоб люди мали змогу отримати субсидію, навіть при наявності заборгованості, ми пропонуємо заключити договір реструктуризації. Так, станом на 07.12.2018 заключено 40 договорів. Ми продовжуємо роботу в цьому напрямку, користуючись нагодою, пропонуємо всім охочим прийти до абонентського відділу та владнати ситуацію з заборгованістю. Але в нашій роботі є й випадки коли ми йдемо на крайні міри. Так, нами подано до суду 40 справ по заборгованості за спожиті послуги на загальну суму 744 122,01 грн. На виконанні у виконавчій службі знаходиться біля 34 справи.

Ще раз звертаюсь до громадян, кожен отримає щомісячно платіжки, де вказана сума боргу, якщо борг перевищує 10-15 тис грн – то Ви автоматично попадаєте в зону ризику, і маєте всі шанси отримати повістку до суду, а це тягне за собою додаткові витрати у вигляді сплати судового збору у розмірі 1700 грн. Краще завчасно підписати договір реструктуризації й не мати справ у суді.

Принцип роботи нашої команди – якнайтісніше спілкуватись з людьми, негайно включатись у вирішення проблем, що виникли.

Нещодавно відбулася ревізія фінансово – господарської діяльності Комунального підприємства по експлуатації теплового господарства«Тепловик» Старокостянтинівської міської ради за період з 01.09.2015 по завершений місяць 2018 року. Після оформлення всіх необхідних документів Державною Аудиторською Службою України ми обов’язково висвітлим результати ревізії на нашому сайті.

Незважаючи на тяжкий матеріальний стан, працівникам підприємства вдалося вчасно і у повному обсязі розпочати опалювальний сезон 2018-2019 р. Технічними службами підприємства було проведено все необхідні планово-попереджувальні роботі по підготовці обладнання до опалювального сезону. Крім планових робіт було чимало відремонтовано та введено в експлуатацію обладнання що давно по тим чи іншим причинам не працювало. Деякі моменти ми висвітлювали на сайті, деякі ні, коротко нагадаю:

– замінені на нові газові регулятори на котельних Попова, 11/1, Рудяка, 33, Героїв Чорнобильців, 20;

– проведений капітальний ремонт з заміною автоматики котла Колві-160 на котельні Рудяка, 33;

– проведений монтаж тепломережі 60 п. м. та теплового лічильника на вимогу мешканців будинку Миру, 1/146;

– закуплено та замінено на нові 5 насосних агрегатів на котельних Варчука, 18, Рудяка, 33, Попова, 11/1, Прокоп’юка, 4 та ЦТП Софійська, 15/1;

– виконаний значний обсяг робіт по удосконаленню КВПіА із заміною та встановленням нового устаткування (датчики, клапани, регулятори, автоматика)

– відремонтовано власними силами котел на котельні «Новітер»

Та багато іншого.

Хочу зазначити що все це вдалося зробити завдяки злагодженої роботи команди. Це: слюсарі, електрики, оператори котелень, диспетчера, працівники ремонтних бригад, слюсарі КПіА, слюсарі з експлуатації газового господарства, токарі, водії, бухгалтера, економісти, контролери, майстри, начальники ділянок та відділів, інженера, юристи, та інші.

Користуючись нагодою, я хочу подякувати всім співробітникам КП «Тепловик» за плідну співпрацю. Сподіваюсь, ми й надалі будемо виконувати багато спільної роботи, яка дозволить більш якісніше, та дешевше надавати послуги населенню. Ми прагнемо нести тепло в оселю кожного жителя міста.

З повагою, Директор КП «Тепловик»

Олександр Душенко.

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок установки, повірки, перевірки цілісності пломб індивідуальних засобів обліку гарячої води в квартирах багатоповерхових житлових будинків, прийняття засобів обліку в експлуатацію, взяття їх на абонентський облік.

 

Даний порядок розроблено відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», Закону України «Про теплопостачання», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», «Правил користування тепловою енергією», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007р. N 1198, «Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005р. № 630, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

1. Загальні положення:

Споживач – це фізична особа (квартиронаймач, власник житла), що користується комунальними послугами;

Теплопостачальна організація – суб’єкт господарської діяльності з постачання споживачам теплової енергії.

Прилад обліку – технічний засіб, який застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики.

Водомірний вузол – комплект  технічних засобів, необхідних для забезпечення функціонування приладу обліку, передбачених заводом виробником даного приладу.

Повірка  приладу обліку – встановлення придатності засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд до застосування на підставі контролю їх метрологічних характеристик.

Реєстрація водомірного вузла – процес перевірки відповідності монтажу водомірного вузла, наявності пломби держповірки та робочого стану приладу обліку, який завершується накладенням пломби на монтажні гайки приладу обліку;

Підрядник – спеціалізована організація, яка виконує демонтаж, транспортування та монтаж приладів обліку.

Читати далі →

Роз’яснення Мінрегіону з питання відключення від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання житлових будинків

Питання відключення від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання житлових будинків регулюється Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 № 1268) (далі – Правила), та Порядком відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання, затвердженим наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства України від 22.11.2005 № 4 (із змінами, внесеними наказом Мінжитлокомунгоспу від 06.11.2007  № 169, який набув чинності з 09.12.2007) (далі – Порядок).

За Цивільним кодексом України система опалення відноситься до сантехнічного обладнання і належить мешканцям на праві спільної сумісної власності, якщо вона обслуговує більше однієї квартири. Невмотивоване змінення системи опалення порушує права інших співвласників.

При цьому слід зазначити, що переобладнання системи опалення призводить до розбалансування внутрішньобудинкової системи опалення, яка відноситься до інженерної системи будинку, як цілісного майнового комплексу.

Читати далі →