Завантажити “Фінансовий план КП «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради на 2020 рік”

Пояснювальна записка до фінансового плану

Комунального підприємства по експлуатації теплового господарства

«Тепловик» Старокостянтинівської міської  ради

на 2020  рік

 

Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства «Тепловик» забезпечує теплом багатоповерхові будинки, бюджетні та госпрозрахункові установи загальною площею 397,7 тис.м2.

Приєднане теплове навантаження складає 31,8 Гкал/год., з них

на опалення та ГВП

населення   – 25,4 Гкал/год.

бюджетних установ – 5,6  Гкал/год.

інших – 0,8 Гкал/год.

Встановлена  потужність об’єктів теплопостачання підприємства становить:

Qкотлів = 63,8 Гкал/год.

Довжина теплових мереж в двохтрубному вимірі становить 20,7 км.

Підприємство має  матеріальну-технічну базу , всі дозвільні документи та ліцензії для здійснення діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

Генеруючі джерела  теплової енергії КП «Тепловик» знаходяться на 14-ти теплогенеруючих об’єктах, які на 100% обладнані приладами обліку відпущеної теплової енергії.

Вищевказані котельні забезпечують теплопостачання (опалення та ГВП) об’єктів житлового комплексу, соціально-культурної сфери та побутових підприємств.

 

Плановий розрахунок відпуску теплової енергії на 2020р.

 

№ п/п Найменування Од. виміру Період Приріст, зменшення%
2018 2020 2020/2018

 

      факт план прогноз
1 Відпущено теплової енергії, всього, в т.ч.: тис. Гкал. 46,5 45,2 97
1.1 населенню тис. Гкал. 39,6 41,7 105
1.2 бюджетним установам тис. Гкал. 6,5 3,1 48
1.3 іншим споживачам тис. Гкал. 0,4 0,4 100
2 Чистий дохід  від реалізації  теплової енергії тис.грн 62393 66226 106

На 2020 рік підприємством  заплановано   відпустити споживачам 45,152 тис.  Гкал теплової енергії, в порівнянні до фактичного відпуску в 2018р. 46,5 тис. Гкал,  становить 97%.  Розрахований плановий   дохід  від надання послуг теплопостачання та послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води на 2020 р. склав в розмірі  66225,6 тис. грн.

 

Планова реалізація в рік теплової енергії на ЦО та ГВП Гкал тариф без ПДВ Річний дохід  (без ПДВ)
Всього: 45,152   66225,60
в т.ч. населенню 41,673 1456,31 60688,81
бюджетним установам 3,067 1591,49 4881,10
іншим організаціям 0,412 1591,49 655,69
 

Відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22 червня 2017 р. №2119-VIII, та Рішення   виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради №287 від 12.09.2019 року «Про встановлення внесків за обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку теплової енергії» запланований дохід на 2020 рік від внесків в розмірі 984,0 тис. грн..

 

Плановий річний дохід від внесків:           984,00     
в т.ч. внески за заміну ВКО            122,21
внески за обслуговування ВКО            861,79
Всього доходів:          67 209,60 

 

Інші операційні доходи від розміщення фідерних пристроїв, реалізації матеріалів та надання послуг – 96,0 тис. грн..

Інші фінансові доходи – 19100,0 тис. грн..

Всього доходів: (66225,6 тис. грн + 984,0 тис. грн. + 96,0тис. грн. +19100,0 тис. грн.) = 86405,0 тис. грн..

 

Показники доходів підприємства,  які заплановані на 2020 рік у порівнянні з фактичними показниками  виконання дохідної частини  2018 року

 

 

код рядка  

Найменування показника

Д О Х О Д И,      тис.грн.  
2018 2020 2020/2018 (%)
факт план  
  Чистий дохід всього, зокрема: 57964 67209 116
1000   чистий дохід від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг), в т.ч.

57964  

67209

 
    Інші операційні доходи, в т.ч. 929 5698  
1130 субвенції з державного  бюджету(на погашення різниці в тарифах) 22  

5602

 
  інші доходи 907 96  
  Всього доходів 58893 72907 124

 

Запланований дохід більший від фактичного доходу за 2018р.  із-за перегляду тарифів на теплопостачання та встановлення внесків за обслуговування та заміну вузлів обліку.

 

Показники витрат підприємства,  які заплановані на 2020 рік у порівнянні з фактичними показниками  виконання витратної частини  2018 року

 

код

рядка

 

Найменування показника

В И Т Р А Т И , тис.грн.

 

 

2020/2018 (%)

2018 2020  
факт план  
1010 Собівартість реалізованої продукції 67804 78699 116
1030 Адміністративні витрати 3079 4019 131
1060 Витрати на збут 982 3651 371
1080 Інші операційні витрати 349  
  ВСЬОГО операційні витрати 72214 86369 120

 

Планові витрати збільшилися із-за росту цін на енергоносії, покупні матеріали, товари та послуги, збільшення мінімальної зарплати та відповідно і відрахувань на зарплату. Тому заплановані витрати на 2020 рік більші на 20% від фактичних витрат 2018року.

Планові  витрати   по підприємству на 2020 рік  становлять 86369 тис.грн. в тому числі планова собівартість реалізованої продукції – 78699 тис.грн., адміністративні витрати становить – 4019 тис. грн. , витрати на збут – 3651 тис. грн..

 

В планову собівартість 78699,0 тис. грн. закладені витрати на придбання:

палива

Вид палива тис. куб.метрів Планова ціна Річна вартість, тис. грн.
1 2 3 4
Природний газ 8950,00 6190,70 55405,93

 

електроенергії

Вид тис. кВт/ кВар Планова ціна Річна вартість, тис. грн.
1 2 3 4
активна електроенергія 1693,8 2,75 4663,1

 

реактивна електроенергія 919,8 0,30 278,9

заробітна плата – 9978,0 тис. грн.;

відрахування пов’язані із зарплатою -2195,0 тис. грн.;

амортизація – 2324,0 тис. грн;

матеріали та сировина, послуги, товари, роботи що пов’язані із підтриманням об’єктів в робочому стані – 3854,0 тис. грн..

 

В адміністративні витрати 4019,0 тис.  грн. закладені основні витрати на:

 

заробітна плата – 2124,0 тис. грн.;

відрахування пов’язані із зарплатою -467,0 тис. грн.;

амортизація – 48,0 тис. грн;

охорона праці, підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів -108,0 тис. грн.;

службові відрядження та телекомунікаційні послуги -74,0 тис. грн;

адвокатські та аудиторські послуги- 550,0 тис. грн..

інші витрати – 648,0 тис. грн..

 

В витрати на збут 3651,0 тис. грн. закладені основні витрати на:

 

заробітна плата – 1635,0 тис. грн.;

відрахування пов’язані із зарплатою -360,0 тис. грн.;

інші витрати – 1656,0 тис. грн..

Планова річна заробітна плата виробничого персоналу 8347,0 тис. грн. та відрахування пов’язані із зарплатою 1772,0 тис. грн..

Інші витрати – 20,0 тис. грн..

Від планової фінансово – господарської діяльності підприємства на 2020р. отримано плановий прибуток у розмірі 16,0 тис. грн.. Загальні планові доходи  86405,0 тис.грн.,  а  планові витрати 86389,0 тис. грн..

 

Не зважаючи на важкий фінансовий стан  в 2020 році підприємство планує проводити   модернізацію,  впроваджувати енергозберігаючі технології із використанням альтернативних видів палива .

На 2020 рік  підприємство  планує такі основні першочергові заходи:

 

 • Заміна модулів Бернард на котельні по вул. Попова, 6 орієнтовна вартість 428 тис.грн,
 • Технічне переоснащення котельні по вул. Прокоп’юка, 4 на двох контурну систему із заміною аварійних теплообмінників орієнтовна вартість 350 тис.грн,
 • Заміна пальника на котельні по вул. Прокоп’юка, 4 котла ВК-32 орієнтовна вартість 240 тис.грн,
 • Установка ІТП на будинок по вул. Попова, 28/1 орієнтовна вартість 450 тис.грн,
 • Установка ІТП на групу будинків по вул. Миру 1/105, 1/106, 1/107, 1/108,1/109 орієнтовна вартість 600 тис.грн,
 • Придбання спец.аварійного грузового транспортного засобу орієнтовна вартість 655 тис.грн,
 • Заміна тепломереж від котельні по вул. Федорова, 48/3 до садочка №1 “Сонечко” орієнтовна вартість 70 тис.грн,
 • Виготовлення проектно-кошторисної документації “Технічне переоснащення котельні по вул. Прокоп’юка, 4 із встановленням когенераційної установки” орієнтовна вартість 480 тис.грн,
 • Виготовлення проектно-кошторисної документації “Технічне переоснащення котельні по вул. Варчука, 18 із встановленням когенераційної установки” орієнтовна вартість 400 тис.грн,
 • Виготовлення проектно-кошторисної документації “Технічне переоснащення котельні по вул. Софійській, 5 із встановленням когенераційної установки” орієнтовна вартість 500 тис.грн,
 • Заміна теплообмінників на котельні по вул. Героїв Небесної Сотні, 3 орієнтовна вартість 400 тис.грн,
 • Ремонт виробничих приміщень ( перекриття дахів, заміна вікон, дверей котелень та інше) орієнтовна вартість 250 тис.грн,
 • Виготовлення проектно-кошторисної документації “Заміна тепломереж від теплового пункту будинку по вул. Попова, 20 до будинків мікрорайону по вул. Попова” орієнтовна вартість 250 тис.грн,
 • Заміна тепломереж від теплового пункту будинку по вул. Попова, 20 до будинків мікрорайону по вул. Попова орієнтовна вартість 8500 тис.грн,
 • Виготовлення проектно-кошторисної документації “Реконструкція котельні по вул. Героїв Небесної Сотні, 3  із перенесенням навантаження ЦТП по вул. Попова, 14/ та заміною теплових мереж” орієнтовна вартість 650 тис.грн,

Виходячи із специфіки роботи неможливо передбачити всі витрати, тому що в  процесі роботи в підприємства виникають непередбачувані проблеми які невідкладно потрібно ліквідовувати для безперебійного надання послуг теплопостачання.

 

Директор                                                                                                    Душенко О.С.

 

 

Post Navigation